تظاهرات جلیقه‌زردهای فرانسه از هفدهم نوامبر سال گذشته با مرکزیت پاریس آغاز شد. جرقه این تظاهرات، اعتراض به افزایش قیمت سوخت و مالیات‌ها بود ولی ماهیت آن به سرعت به اعتراض علیه دولت و رئیس‌جمهوری فرانسه تبدیل شد؛ این تظاهرات هرچند کمرنگ‌تر ولی همچنان ادامه دارد.

تظاهرات اخیر عراق نیز در آستانه مراسم اربعین حسینی در برخی مناطق شیعه‌نشین و جنوبی این کشور آغاز شد. بخشی از این تظاهرات مطالبه‌گری مردمی بود ولی بخش دیگر آن، با دخالت ایادی اسرائیل، عربستان و آمریکا شعله ور شد. این تظاهرات با هوشیاری دولت و مرجعیت عراق اکنون به پایان رسیده است.

 

 

جلیقه زرد

 

طراحی و اجرا : آرمان وارثی

کد خبر: 822095