کد خبر: 179052 A

از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تا پایان هفته گذشته، حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.

مشاور وزیر نیرو با اعلام کاهش بارش ها در ۱۹ استان کشور از ابتدای مهرماه سال گذشته تاکنون(سال آبی جاری) گفت: این وضعیت به گونه ای است که در برخی استان ها مانند قزوین، کاهش بارش به میزان ۹۰ درصد است.

به گزارش ایلنا، محمد حاج رسولی ها با اعلام کاهش بارش ها در ۱۹ استان کشور گفت: از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تا پایان هفته گذشته، حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.
مشاور وزیر نیرو اظهارداشت: در این مدت، بیشترین میزان کاهش بارش ها در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته با ۹۰ درصد به استان قزوین و کمترین میزان کاهش بارش ها با یک درصد به استان های لرستان و اردبیل اختصاص داشت.
به گفته وی، از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ۲۵۵،۲۷۹، ۲۴۱،۱۵۶، ۲۳۳ و ۵۷۸ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۱۲،۲۷، یک، ۶،۱۳ و ۹ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم بارش های استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و فارس به ترتیب ۹۷،۱۴۱، ۲۰۲،۷۷ و ۲۴۴ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۱۴،۲۲، ۱۵،۲۹ و ۱۲ درصد کاهش یافته است.
حاج رسولی ها ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش های استان های قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد به ترتیب ۲۷۸،۱۳۴، ۳۸۰،۵۶۷، ۳۸۶،۴۹۷، ۵۰۸ و ۸۲ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۹۰،۹، ۷،۱۲، ۳۰، یک، ۲ و ۳۹ درصد کاهش یافته است.

آذربایجان شرقی آذربایجان غربی چهارمحال و بختیاری خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی قم کهگیلویه و بویراحمد یزد اردبیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر