کد خبر: 178562 A

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران خبر داد

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم بارش های استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و فارس به ترتیب ۹۷،۱۴۱، ۲۰۲،۷۷ و ۲۴۴ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۱۴،۲۲، ۱۵،۲۹ و ۱۲ درصد کاهش یافته است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش بارش‌ها در ۱۹ استان کشور خبر داد و گفت: در این مدت بیشترین میزان کاهش بارش‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته با ۹۰ درصد به استان قزوین تعلق دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران از کاهش بارش ها در ۱۹ استان کشور خبر داد.
" محمد حاج رسولیها " در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو(پاون)، اظهار داشت: از ابتدای سال آبی جاری(مهرماه ۹۲) تا پایان هفته گذشته، حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد در مقایسه با دوره مشابه سال آبی گذشته کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در این مدت بیشترین میزان کاهش بارش ها در مقایسه با مدت مشابه سال آبی گذشته با ۹۰ درصد به استان قزوین و کمترین میزان کاهش بارش ها با یک درصد به استان های لرستان و اردبیل اختصاص داشته است.
به گفته وی، از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش های استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، تهران و چهارمحال و بختیاری به ترتیب ۲۵۵،۲۷۹، ۲۴۱،۱۵۶، ۲۳۳ و ۵۷۸ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۱۲،۲۷، یک، شش، ۱۳ و ۹ درصد کاهش یافته است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال آبی جاری تاکنون حجم بارش های استان های خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان و فارس به ترتیب ۹۷،۱۴۱، ۲۰۲،۷۷ و ۲۴۴ میلیمتر ثبت شده که در مقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۱۴،۲۲، ۱۵،۲۹ و ۱۲ درصد کاهش یافته است.
حاج رسولیها ادامه داد: از ابتدای سال آبی جاری تا پایان هفته گذشته حجم بارش های استان های قزوین، قم، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مازندران و یزد به ترتیب ۲۷۸،۱۳۴، ۳۸۰،۵۶۷، ۳۸۶،۴۹۷، ۵۰۸ و ۸۲ میلیمتر ثبت شده که درمقایسه با حجم بارش ها در مدت مشابه سال آبی گذشته به ترتیب ۹۰،۹، هفت، ۱۲،۳۰، یک، دو و ۳۹ درصد کاهش یافته است.

آذربایجان شرقی آذربایجان غربی استان قزوین اصفهان ایران خراسان جنوبی خراسان رضوی خراسان شمالی یزد سمنان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر