کد خبر: 963234 A

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از صدور حکم به استرداد ۷۳ هزار یورو به بانک شاکی خبر داد.

به گزارش ایلنا از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، علی رحیمی آذر گفت: بر اساس گزارش بانک تجارت در مورد تخلف عدم اجرای تعهدات ارزی از سوی یک شرکت پرونده ای در این خصوص تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: پرونده پس از ارجاع با عنوان عدم ایفای تعهدات ارزی در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات ارزی مطرح و شعبه پس از احضار مدیر شرکت و احراز تخلف، متخلف را به اعاده عین ارز به میزان ۷۳ هزار و ۱۷۰ یورو به بانک شاکی و تعلیق کارت بازرگانی به مدت شش ماه محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر