کد خبر: 871596 A

سالومه زریه هدف اصلی خود برای شرکت در انتخابات را حمایت از قشر کارگر و آسیب‌پذیر جامعه می‌داند.

"سالومه زریه" دکترای کارآفرینی بین‌الملل از دانشگاه آزاد واحد تهران‌مرکز و کارشناسی ارشد و DBA دانشگاه‌تهران، رییس اداره اجتماعی فرهنگی شهرداری و کارشناس مامایی، دبیر شورایاری منطقه یک است.

وی برنامه‌های خود را پیگیری مطالبات قشر کارگر و آسیب‌پذیر جامعه قلمداد کرد و گفت: در حوزه کارگری مساله بیمه حائز اهمیت است، علاوه بر این اصلاح نظام تامین اجتماعی، قوانین بیمه‌ای کارگران و افراد نیازمند نیز مورد توجه ما است. از نظر ما گام دوم انقلاب توسعه پایدار است که با تلاش برای استقرار عدالت اجتماعی با محوریت سلامت و کارآفرینی بخصوص در حوزه زنان و جوانان با وضع‌، اصلاح یا نظارت دقیق بر اجرای قوانین برای توانمندسازی این دو گروه اصلی که رکن جامعه هستند عملی خواهد شد.

زریه می‌گوید: سخاوتمند ساختن نظام بازنشستگان، در نظر گرفتن کلیت نظام قانونی، رفاهی،  حمایت اجتماعی و رفع کمبودهای موجود در اقشار جوانان، معلولان، زنان و سازمان‌های مردم نهاد از جمله‌های برنامه‌های ما برای آینده است.

وی دارای کد انتخابای ۵۱۷۱ است.

انتخابات جامعه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی معلولان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر