کد خبر: 555697 A

در سالهای اخیر بحث اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی به صورت جدی در میان معلمان و جامعه فرهنگیان جای خود را باز کرده است.این مقوله ها باعث افزایش سطح کیفی معلمان در امر تدریس می گردد .

به گزارش ایلنا، همانگونه که واقفیم در سالهای اخیر بحث اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی به صورت جدی در میان معلمان و جامعه فرهنگیان جای خود را باز کرده است.این مقوله ها باعث افزایش سطح کیفی معلمان در امر تدریس می گردد . معمولا در تدریس مباحث یا موضوعات جدید ، ممکن است بعضی از دانش آموزان آمادگی ذهنی لازم را برای یادگیری مطلب تازه نداشته باشند . از این رو ، معلم باید از فعالیت های پژوهشی مانند اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی استفاده نماید. وی باید با استفاده از مقدمه ای مناسب، زمینه یادگیری هرچه بیشتر دانش آموزان را فراهم سازد . چنین مقدمه ای موجب می گردد که افکار دانش آموزان از مشغولیات قبلی جدا شده و به موضوع درس جدید یا فعالیتهای آموزشی تازه جلب گردد. اصولا مقدمه ی تدریس در درس پژوهی به دو صورت : 1. معاشرتی و 2. درسی مطرح می باشد .

تمهیدات ارزشمند در اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی

بکارگیری تمهیدات لازم در اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی موجب می گردد که : 1. توجه دانش آموزان به درس جلب گردد ، 2. کنجکاوی آنان برانگیخته شود ، 3. موضوعهای تدریس به هم ارتباط پیدا کنند و 4. دانش آموزان برای یادگیری آمادگی لازم را کسب نمایند .

نکاتی که در طرح پرسشها در درس پژوهی و اقدام پژوهی باید در نظر داشت 

  1. پرسشها نباید صرفأ مبتنی بر سنجش حافظه و معلومات باشد؛
  2. پاسخ پرسشها نباید به صورت بلی و خیر باشد ،
  3. باید برای دانش آموز به منظور پاسخ دادن وقت کافی در نظر گرفت ؛
  4. دانش آموزان باید از طریق سؤالهای پیگیر به سوی نتیجه مورد نظر سوق داده شوند ؛
  5. کلیه دانش آموزان در پاسخگویی به پرسشها به طور یکسان شرکت داده شوند ؛
  6. پرسشها باید به صورتی مطرح گردند که دانش آموزان برای پاسخگویی به آنها به تفکر بپردازند؛
  7. پرسشهایی که خارج از موضوع درس مطرح می شوند باید در جهت درس هدایت گردند .

دیدگاه ها راجع به اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی

 بررسی‌ها نشان می دهد که به دلیل تنوع دیدگاهها در زمینه اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی ،نظریه های متفاوتی در خصوص آنها وجود دارد . این دیدگاههای مختلف در زیر به اختصار مطرح می گردد

  1. برخی از متخصصان دادن اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی را ضروی نمی دانند. به نظر آنها یادگیریهای انجام شده در کلاس، در بسیاری از موارد، برای دانش‌آموزان کافی است.
  2. بعضی از متخصصان بر انجام اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی اصرار ورزیده و بر این باورند که یکی از مهمترین فعالیتهای معلمان در راستای آموزش به شمار می رود.
  3. گروهی از متخصصان اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی را ضروری شمرده بر کیفیت میزان و نوع توجه و دقت خاصی نشان می دهند.

اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی ، بدون داشتن طرحی منطقی و حساب شده ، نمی تواند موثر واقع گردند. بانک فایل پژوهشی معلمان به آدرسhttps://moallemblog.com   برای معلمان عزیز و سایر فرهنگیان اقدام به تنظیم و گردآوری هزاران نمونه اقدام پژوهی ، درس پژوهی و گزارش تخصصی نموده است. عزیزان فرهنگی می توانند با مراجعه به این سایت از محصولات فوق بازدید نمایند.

منبع : بانک فایل پژوهشی معلمان

جامعه دانش آموز دانش آموزان معلم پژوهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر