کد خبر: 253577 A

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش:

ریشه های تفاوت جوامع امروزی با یکدیگر را باید در نوع آموزش وپرورش و تعلیم و تربیت آن ها جستجو کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش گفت: کاهش جمعیت دانش آموزی، نوسان شدید تعداد کارکنان آموزش وپرورش را به دنبال داشته است.

به گزارش ایلنا، سیدمحمدبطحایی با اشاره به اهمیت و نقش آموزش وپروش در جوامع امروزی و نقش آموزش وپرورش عمومی در پیشرفت آینده کشور اظهار داشت: ریشه های تفاوت جوامع امروزی با یکدیگر را باید در نوع آموزش وپرورش و تعلیم و تربیت آن ها جستجو کرد.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش فراهم کردن بستر لازم برای بهره وری مفید و سازنده از منابع آموزش وپرورش، اصلاح زیرساخت ها را از جمله موجبات رضایت مندی معلم، کیفی شدن برنامه‌ها و رشد و بهبود فضاهای آموزشی کشور عنوان کرد.

وی خاطرنشان کرد: تفاوت جوامع امروزی با یکدیگر را باید در نوع آموزش وپرورش و تعلیم و تربیت آنها جستجو کرد.
بطحایی توسعه فردای کشور را در گرو کیفی بودن تعلیم وتربیت دانست و افزود: با مطالعه پیشینه کشورهای توسعه یافته به این نتیجه خواهیم رسید که توسعه یافتگی پایدار این کشورها برخاسته از توجه و سرمایه گذاری آنها در بخش آموزش وپرورش عمومی امروز بوده است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش از کاهش جمعیت امروز دانش آموزی نسبت به سالهای گذشته سخن گفت و تصریح کرد: کاهش جمعیت دانش آموزی، نوسان شدید تعداد کارکنان آموزش وپرورش را به دنبال داشته است.

وی با اعلام افزایش سهم بودجه پرسنل آموزش وپرورش خاطرنشان کرد: در حال حاضر کاهش مصارف، هزینه‌ها و افزایش منابع درآمدی از وظایف اصلی این وزارت برای حرکت به سمت کیفی شدن امور آموزش وپرورش به شمار می رود.

بطحایی، مهیاشدن زمینه لازم برای افزایش بهره وری از منابع آموزش وپرورش را مهم برشمرد و یادآور شد: فراهم کردن بستر لازم برای بهره‌وری با اصلاح زیرساختها، رضایت مندی معلم، کیفی شدن امور آموزشی و پرورشی و رشد و بهبود فضاهای آموزشی را به دنبال خواهد داشت.

وی در ادامه تصریح کرد: تنظیم سیاستهای درآمدی این وزارتخانه برای سال آتی ما را به خط تراز منظور شده جهت کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها نزدیک خواهد کرد.

بطحایی افزایش بنیه علمی و امور تربیتی دانش آموزان را ازجمله مهمترین وظایف مسئولان آموزش وپرورش ذکر کرد و افزود: افزایش سهم آموزش وپرورش از بودجه عمومی دولت، کم کردن سهم اعتبارات پرسنلی، افزایش سهم بخش غیردولتی در آموزش وپرورش بهینه شد مدیریت سرمایه‌ها و دارایی‌ها و در نهایت تفویض اختیار به سطوح پایین سازمانی از مهمترین راهکارهای لازم برای تامین منابع جهت ارتقای کیفیت در آموزش وپرورش به شمار می‌رود.

بودجه تعلیم و تربیت دانش آموزان دولت رشد سرمایه گذاری کاهش هزینه معلم وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر