کد خبر: 247487 A

فانی:

آموزش و پرورش نیاز دارد، اختیارات را در سطوح پایین سازمان و در راستای توانمندسازی کارکنان افزایش دهد / در جهت ارتقای کیفیت آموزشی با بیش از ۲۰ نهاد دولتی تفاهم‌نامه امضا کردیم.

وزیر آموزش و پرورش گفت: برای توانمندسازی همکاران در همه رده‌های سازمانی باید تفویض اختیارات را افزایش دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی‌اصغر فانی در نشست تخصصی طرح تعالی مدیریت مدرسه که صبح امروز در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: راهبرد اصلی وزارت آموزش و پرورش کیفیت بخشی است و ما امروز فرصت‌هایی داریم که باید از آنها استفاده کنیم.

وی با یادآوری اینکه در گذشته قریب به ۱۹ میلیون دانش آموز داشتیم، گفت: در آن زمان فقط به دنبال آن بودیم که دانش آموز ثبت ‌نام شده و از مدرسه باز نماند و در حقیقت مهم این بود که دانش آموز به لحاظ کمی با مشکل مواجه نشود.

فانی به وجود مدارس سه و چهار شیفیتی در گذشته اشاره و اظهار کرد: در آن زمان نمی‌توانستیم، از کیفیت سخن بگوییم و به این مسئله وارد نمی شدیم، در حالی که امروز بیش از ۱۳ میلیون دانش آموز داریم و این به آن معنا است که تعداد دانش آموزان ما نسبت به گذشته دوسوم شده و برمیزان امکانات، تجهیزات، فضا و تجربیات ما افزوده شده است.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: کاهش تعداد دانش آموزان و افزایش فضا، امکانات و تجربیات باعثشده که امروز راهبرد اصلی آموزش و پرورش را ارتقای کیفیت قرار دهیم.

فانی با تاکید بر اهمیت ارتقای کیفیت در وزارت آموزش و پرورش گفت: ذیل این مهم سیاست ساماندهی نیروی انسانی، توسعه مشارکت در آموزش و پرورش، تمرکز زدایی، عملی کردن بودجه و ارتقای کیفیت مدیریت آموزشگاهی در جبهه های مختلف در حال پیگیری است.

وی با اشاره به اینکه سال گذشته قریب به ۸ ماه در خصوص ساماندهی نیروی انسانی کار کردیم، افزود: علیرغم بازنشستگی ۲۵ هزار معلم و افزایش ۲۰۰ هزار دانش آموزان توانستیم با ساماندهی نیروی انسانی و مدیریت منابع انسانی کیفیت را بالا ببریم.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه در جهت ارتقای کیفیت آموزشی با بیش از ۲۰ نهاد دولتی تفاهم نامه امضا کردیم، بیان کرد: به بخش خصوصی در آموزش و پرورش تسهیلاتی دادیم و از این بخش نیز استفاده کردیم. همچنین با دنبال کردن توسعه مشارکت و بسته حمایتی توانستیم؛ مشارکت مردم، بخش خصوصی و سایر دستگاه‌ها را به سمت آموزش و پرورش سوق دهیم.

وی تاکید کرد: از دوستانم خواستم که در آخر سال یک برآورد ریالی داشته باشند تا مشخص شود، برآورد ریالی توسعه مشارکت چه مقدار بوده است.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه سازمان آموزش و پرورش به شدت متمرکز است و رسمیت در آن بسیار بالا است، تصریح کرد: بالابودن رسمیت یک سازمان به معنای زیاد بودن تعداد بخشنامه‌ها، آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌هاست که این امر باعثپایین آمدن خلاقیت و نوآوری می‌شود.

وی ادامه داد: به کمیته مستندسازی ماموریت داده شد تا تعداد بخشنامه‌های صادره از آموزش و پرورش را کاهش دهد چراکه با کاهش حتی ۲۰ درصد از این بخشنامه‌ها یک گام در جهت کاهش تمرکز و افزایش تفویض اختیارات پیش می‌رویم.

فانی تاکید کرد: آموزش و پرورش باید سازمانی یادگیرنده شود، یعنی سازمانی که هر گونه تحول در آن یک نگرش و دیدگاه جمعی را در سازمان ایجاد کند و افراد در آن یاد بگیرند و یاد بدهند.

وی لازمه توانمندسازی در سازمان را دو عنصر تفویض اختیار و آموزش دانست و افزود: برای توانمندسازی همکاران در همه رده‌های سازمانی باید تفویض اختیارات را افزایش دهیم.

فانی با اشاره به اینکه آموزش و پرورش نیاز دارد، اختیارات را در سطوح پایین سازمان و در راستای توانمندسازی کارکنان افزایش دهد، افزود: برنامه تعالی مدرسه حرکتی دائمی، رو به جلو و تعالی بخش است که بجای مدیریت مدرسه به دنبال رهبری مدرسه و به جای مدیریت آموزشی در پی رهبری آموزشی است.

فانی ادامه داد: رهبر آموزشی بر کارکنان خود نفوذ دارد به طوری که کارکنان با عشق و علاقه به کار می پردازند در مدارسی که مدیر مدرسه یک رهبر آموزشی است کارکنان با اعتقاد و علاقه و در پیشرفت امور مدرسه گام بر می‌دارند.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: در این برنامه یک نقطه آسیب پذیر وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد، این آسیب می‌تواند ارزیابی‌هایی از مدارس باشد که اگر این ارزیابی‌ها به خوبی انجام نشود ممکن است باعثسندسازی در مدارس شده و سبب شود مدیران به جای محتوا به شکل بپردازند.

فانی با تاکید براینکه هر چه ارزیابی دقیقتر باشد، امید به موفقیت برنامه بیشتر است، تاکید کرد: برای ممانعت از آسیب وارد شدن به این برنامه خواهش کردم ارزیابان جدا از کارکنان آموزش و پرورش باشند چرا که هر چه ارزیابان نسبت به مخاطب خود یعنی مدرسه بیگانه باشند، ارزیابی دقیقتر و بدور از پیشداوری خواهد بود.

آموزش و پرورش بازنشستگی بخش خصوصی بودجه دانش آموز دانش آموزان عشق و علاقه معلم نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر