کد خبر: 208581 A

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثایی:

در یک سال گذشته، هزینه سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی افزون بر ۲۷۰ میلیارد ریال بود که کمتر از ۵۰ میلیارد ریال آن را وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده است.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثایی گفت: با توجه به پیش بینی صورت گرفته در بودجه و اعتبارات این وزارتخانه، سهم دولت در تامین هزینه سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی افزایش می‌یابد.

به گزارش ایلنا، «مجید قدمی» در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه استثنایی کاشف شیراز، افزود: در سال تحصیلی گذشته، سهم اولیای دانش آموزان استثنایی از هزینه سرویس مدارس سه چهارم و میزان سهم پرداختی دولت یک چهارم بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثایی اظهارکرد: در یک سال گذشته، هزینه سرویس مدارس دانش آموزان استثنایی افزون بر ۲۷۰ میلیارد ریال بود که کمتر از ۵۰ میلیارد ریال آن را وزارت آموزش و پرورش پرداخت کرده است.

وی با تاکید بر اینکه معلولیت مشکل جامعه است نه مشکل فرد، گفت: جامعه باید در فراهم کردن تسهیلات برای افراد معلول و دچار ناتوانی، پیشگام شود و از این منظر دولت باید سهم بیشتری از هزینه سرویس مدارس استثنایی را پرداخت کند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در سال تحصیلی ۹۴-۹۳ بیش از ۷۴ هزار دانش آموز استثنایی در هفت گروه تحصیل می‌کنند که حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر نسبت به سال تحصیلی گذشته افزایش یافته است.

قدمی تصریح کرد: ۲۱ هزار نیروی انسانی در فرایند آموزش دانش آموزان استثنایی مشارکت دارند و می‌توان گفت که یک نفر نیروی انسانی به آموزش هر سه نفر دانش آموز استثنایی اختصاص یافته است.

آموزش و پرورش بودجه جامعه دانش آموز دانش آموزان دولت مدرسه نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش وزارتخانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر