کد خبر: 150465 A

وزیر آموزش و پرورش:

سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سه حوزه دانش‌آموز، معلم، مدیریت و منابع آموزش و پرورش قابل اجراست.

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش از تشکیل کمیته‌ای ۳ نفره با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، مشاور اقتصادی وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خبر داد که مسئولیت پیگیری و اجرایی شدن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش را به عهده خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، " علی‌اصغر فانی " وزیر آموزش و پرورش ۴ سیاست اعلام شده وزارت متبوع را گامی مهم برای محقق سازی اهداف اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری دانست و تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سه حوزه دانش‌آموز، معلم، مدیریت و منابع آموزش و پرورش قابل اجراست.

وی بحثمحتوای کتاب‌های درسی و فعالیت‌های حوزه پرورشی با هدف فرهنگ‌سازی را از جمله فعالیت‌های دانش‌آموزی برشمرد.

فانی توانمندسازی معلمان را گامی دیگر برای پیاده شدن سیاست‌های تعیین شده مقام معظم رهبری ذکر کرد و افزود: در همین راستا تعیین دو واحد درسی در دانشگاه فرهنگیان با عنوان اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش، راه حل نهادینه کردن سیاست‌های مذکور خواهد بود.

وی از تشکیل کمیته‌ای ۳ نفره با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی، مشاور اقتصادی وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی خبر داد که مسئولیت پیگیری و اجرایی شدن برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش را به عهده خواهد داشت.

آموزش و پرورش اقتصاد مقاومتی دانش آموز فرهنگ سازی معاون معلم مقام معظم رهبری وزیر آموزش و پرورش تشکیل سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر