کد خبر: 947345 A

عضو شورای شهر کرج خبر داد:

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج از تدوین طرح نرم افزارپشتیبان تصمیم گیری سامانه به منظور بهینه سازی مدیریت پسماند جامع شهر کرج توسط این مرکز خبر داد.

به گزارش ایلنا، غدیر مهدوی با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به ارائه طرح پژوهشی از دانشگاه خوارزمی در خصوص استفاده از نرم افزارهای به روز این طرح پژوهشی به مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای شهر کرج ارائه و پس از اخذ تاییدات لازم توسط متخصصان، اساتید حوزه محیط زیست و نخبگان به تصویب رسید.

این مسئول در شورای شهر کرج به کاهش بار محیط زیستی سامانه مدیریت اشاره و تصریح کرد: با توجه به اینکه یکی از دغدغه های اصلی مرکز پژوهش ارتباط با پژوهشگران و بدنه مدیریت شهری است مقدمات لازم در خصوص اشتغال دانش از طراحان این پروژه به سازمان پسماند و با کمک سازمان فاوا شهرداری انجام تا این طرح بتواند اجرا شود.

رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج افزود: این پژوهش توسعه و تولید یک نرم افزار کاربردی برای آنالیز وضعیت موجود و نیز سناریوهای آینده برای بهبود وضعیت و برنامه ریزی سامانه مدیریت پسماند شهر است که در اختیار سازمان مدیریت پسماند شهرداری کرج قرار خواهد گرفت.

مهدوی بیان کرد: این طرح از درب منازل شروع و تا لندفیل پسماندهای شهری ادامه خواهد داشت و در این بین فرآیندهایی مانند تفکیک از مبدا، جمع آوری، کمپوست، بازیافت و یا سایر فرآیندهای پردازش پسماند را شامل می شود. 

به گفته  رئیس مرکز پژوهش و مطالعات راهبردی شورای اسلامی شهر کرج، پیش بینی می شود با اجرای این طرح گام‌های اساسی با مدیریت پسماند برداشته شود و امیدواریم این طرح بتواند کمک بسیار مناسبی به مدیران در این خصوص داشته باشد.

شورای شهر کرج سازمان پسماند کرج
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر