کد خبر: 918674 A

با حکم وزیر جهاد کشاورزی؛

وزیر جهاد کشاورزی در حکمی رئیس موسسه تحقیقات واکسن ‌سرم سازی رازی را به عضویت کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام منصوب کرد.

به گزارش ایلنا، کاظم خاوازی طی حکمی علی اسحاقی رئیس موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی را به عنوان عضو کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام منصوب کرد.

در بخشی از این‌حکم آمده است:

با توجه به تشکیل کمیته ملی راهبردی تولید و بهداشت دام وزارت جهاد کشاورزی به منظور هماهنگی بین‌ بخشی و بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود در جهت توسعه بهینه تولید و بهداشت فرآورده های دامی بر اساس‌ برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین دستیابی به جهش تولید و توسعه پایدار در بخش امور دام کشور، جنابعالی را به عنوان عضو کمیته مذکور منصوب می‌نمایم.

انتصاب وزیر جهاد کشاورزی رئیس موسسه رازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر