کد خبر: 814079 A

سرپرست اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی استان البرز :

سرپرست اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی استان البرز در نشست هماهنگی کاریابی‌های استان البرز دراین اداره کل اظهار داشت : کاریابی‌ها از مو‌ثرترین شرکای اجتماعی این اداره کل در بخش اشتغال استان هستند.

به گزارش ایلنا، حسین فلاح‌نژاد در ابتدای این نشست که با حضور مدیران کاریابی‌ها و انجمن صنفی کاریابی‌های استان برگزار شد گفت : یکی از بحثها و رویکردهای مهم وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی حوزه اشتغال است .از مهم‌ترین شرکای اجتماعی این اداره کل در بخش اشتغال کاریابی‌ها هستند و از بازوان توانمند ما در پیشبرد اهداف وزارت متبوع در حوزه اشتغال هستند .

وی همچنین با اشاره به طرحهای در حال پیگیری استان در بخش اشتغال و نقش کاریابی ها در اجرای این طرح‌ها گفت : موضوع تسهیلات تبصره 18 در حفظ اشتغال و طرح مشوقهای بیمه ای وکارورزی از سوی اداره کل در استان در حال پیگیری است ودر این راستا تعامل کاریابیها با مدیریت اشتغال اداره کل استان و توجه مدیران این مراکز در اجرای این طرحها از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

وی با تاکید بر این مطلب که نظارت بر فعالیت کاریابیها از وظایف اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی است افزود : از کاریابیها انتظار می رود که در فعالیتهای خود همواره با حوزه اشتغال وهدایت نیروی کار اداره کل همکاری و تعامل مناسب داشته باشند و به آنچه قانونگذار در حوزه فعالیت این مراکز تعیین کرده عمل نمایند و نسبت به ثبت آمار کارجویان در سامانه سابک و ارسال گزارشهایی که در این خصوص از آنان خواسته می شود همکاری لازم را بنمایند و در این راستا اداره کل نیز بر فعالیت کاریابی ونقاط ضعف وقوت این مراکز نظارت خواهد داشت و کاریابیهای موفق معرفی خواهند شد و در صورت مشاهده مواردی تذکرات لازم در جهت بهبود فعالیت کاریابی توسط مدیریت اشتغال داده خواهد شد.

فلاح نژاد با تاکید بر اهمیت فعالیت انجمن صنفی کاریابیهای استان گفت : از انجاییکه انجمن صنفی جدید کاریابی های استان البرز از افراد متخصص  وتوسط خود کاریابی ها در انتخاباتی که انجام شد برگزیده شده اند  و نقش مهمی نیز این انجمن در انجمن صنفی کشور دارد ؛مراکز کاریابی البرز نیز باید ضمن عضویت ومشارکت در فعالیتهای انجمن صنفی تعامل خوبی با آن داشته باشند  وبعنوان شرکای اجتماعی اداره کل تعاون کار استان البرز انتظار می رود در روند خدمات دهی خود بر مدار قانون حرکت نمایند تا با هم افزایی مناسب به نتایج مشترک وموثر دست یابیم.

سرپرست اداره کل تعاون،کار وفاه اجتماعی در خاتمه اظهار داشت : تمام تلاشمان این است که کاریابی‌های غیردولتی تقویت وتوانمند شوند و بنا را بر تعامل و همکاری با انجمن‌های صنفی، کاریابی‌ها گذاشته‌ایم و سعی داریم آن چیزی که خواسته صنفی کاریابی‌ها است نیز با پیگیری های لازم وقانونی محقق کنیم.

همچنین دراین جلسه بهرامی رئیس کانون انجمن صنفی استان البرز نیز گزارشی از فعالیتها وبرنامه های انجمن صنفی استان ارائه نموده و مسائل وپیشنهاداتی را در جهت بهبود فعالیتهای کاریابیها وتعامل بهینه با اداره کل تعاون،کار در جهت موضوع اشتغال استان بیان کرد.

 

 

استان البرز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر