کد خبر: 775054 A

در نشست هسته تخصصی محرومیت‌زدایی؛

مدیرکل کمیته امداد استان البرز گفت: در اولین جلسه هسته تخصصی محرومیت‌زدایی استان البرز که با حضور نخبگان و اساتید دانشگاه برگزار شد، ضرورت ترسیم اطلس فقر استان با توجه به مولفه های جغرافیایی، اقتصادی، انسانی و فرهنگی مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، محمد محمدی فر با اشاره به لزوم شناسایی جنبه‌های انسانی و اجتماعی فقر و توجه به فرهنگ جوامع محروم استان گفت: ارائه راه‌کارها و نوآوری‌ها در تحلیل های محرومیت‌ شناسی، شناسایی عوامل مؤثر در تولید فقر و ویژگی‌های محرومیت در استان با نگاه جامع وروزآمد به وضع موجود ازجمله اهداف هسته تخصصی محرومیت‌زدایی استان البرز است.

وی افزود: در اولین نشست هسته تخصصی محرومیت‌زدایی، نخبگان و اساتید حاضر در جلسه در خصوص ضرورت شناسایی شاخص‌های فقر و محرومیت، استفاده از GIS و ابزارهای مشابه برای تهیه نقشه جغرافیایی فقر، شناسایی عوامل مؤثر در جلوگیری از تولید فقر سازمان‌یافته و ضرورت یکپارچه‌سازی بانک‌های اطلاعاتی فقر فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بحث و تبادل‌نظر کردند.

محمدی فرد بابیان اینکه اعضای این هسته نسبت به تعیین و احصاء عوامل محرومیت زا در مناطق مختلف استان البرز با ماهیت فقر کلان‌شهری، مناطق حاشیه نشین، سکونت گاههای غیر رسمی و مناطق روستایی اقدام خواهند کرد، گفت: در اولین جلسه هسته تخصصی محرومیت‌زدایی استان البرز که با حضور نخبگان و اساتید دانشگاه برگزار شد درباره مبانی مفهومی و چارچوب های اجرایی تبادل نظر گردید.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز با تأکید بر اینکه هدف اصلی فعالیت هسته تخصصی محرومیت‌زدایی، شناسایی بهینه  منابع برای خدمت هدفمند و مؤثر به منظور توانمندشدن محرومان است، گفت:معاون اجرایی پارک علم و فناوری، معاون کارآفرینی جهاد دانشگاهی، معاون پژوهشی دانشگاه پیام نور کرج و جمعی دیگراز اساتید دانشگاه‌هایی حوزه اعضای این هسته را تشکیل خواهند داد.

کمیته امداد البرز ترسیم اطلس فقر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر