ایلنا گزارش می‌دهد؛

ایلنا: با فروپاشی شوروری و کاهش تنش‌های منطقه‌ای ایران با همسایگان، تلاش شد از طریق احداث بازارچه‌های مرزی، شرایط جدیدی برای…