کد خبر: 987539 A

در ادامه پرداخت 6 هزار میلیارد تومان برای تامین بودجه معوقات کارانه کادر درمان –تا پایان سال 98-، عصر امروز دکتر محمد باقر نوبخت پنج هزار و 500 میلیارد تومان دیگر از محل منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور اختصاص داد.

به گزارش ایلنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، در ادامه پرداخت 6 هزار میلیارد تومان برای تامین بودجه معوقات کارانه کادر درمان –تا پایان سال 98-، عصر امروز دکتر محمد باقر نوبخت پنج هزار و 500 میلیارد تومان دیگر از محل منابع صندوق توسعه ملی برای این منظور اختصاص داد.

در ابلاغیه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور آمده است: در اجرای مجوز شماره 39948/1 مورخ 14/1/99 مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، این اعتبار از محل منابع یک میلیارد یورویی صندوق توسعه ملی ابلاغ می‌گردد تا با رعایت سایر قوانین و مقررات ذی‌ربط اقدام گردد. بدیهی است اعتبارات مذکور به صورت سایر منابع و در چارچوب موافقتنامه نتبادله با این سازمان به مصرف خواهد رسید.

شرح کامل بودجه‌ای که سازمان برنامه وبودجه کشور برای پرداخت معوقات کارانه کادر درمان اختصاص داده از این قرار است:

ردیف

مبلغ (به میلیارد تومان)

تاریخ

محل تامین بودجه

شماره ابلاغ

1

1000

16/4/99

اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها

180965

2

2000

9/5/99

اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها

232460

3

2007

22/6/99

ردیف‌های متمرکز نزد خزانه ملی

318953

4

600

23/6/99

اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها

323146

5

400

12/7/99

اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها

367305

6

5500

6/8/99

منابع صندوق توسعه ملی

417931

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر ابلایه امروز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به وزارت بهداشت و درمان از این قرار است:

سازمان

بودجه درمان وزارت بهداشت منابع صندوق توسعه سازمان برنامه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر