کد خبر: 986551 A

فاصله تورم دورهای از آستانه بالای تورم هدف ۲۴ درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ که در نیمه نخست سال جاری به میزان ۲ واحد درصد بود، در هفت ماهه به ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

به گزارش ایلنا، میزان افزایش شاخص بهای کالاها و خدمات خانوارها کشور طی هفت نخست ۱۳۹۹ یا همان تورم ۷ ماهه به ۲۸.۳ درصد رسید. فاصله تورم دورهای از آستانه بالای تورم هدف ۲۴ درصدی اعلامی بانک مرکزی برای سال ۱۳۹۹ که در نیمه نخست سال جاری به میزان ۲ واحد درصد بود، در هفت ماهه به ۴.۳ واحد درصد افزایش یافته است.

•تورم ماهانه در مهر ۱۳۹۹ به ۷.۰۴ درصد جهش یافت.

•میانگین تورم ماهانه طی هفت ماهه نخست ۱۳۹۹، ۴ درصد است که ۵.۱ برابر رقم مشابه برای میانگین اقتصادهای منطقه مناپ، ۶.۴ برابر میانگین اقتصادهای صادرکننده نفت مناپ و ۸.۸ برابر تورم ماهانه افغانستان برای سال ۲۰۲۰ است.

افغانستان بانک مرکزی تورم شاخص نفت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر