کد خبر: 972266 A

وزیر جهاد کشاورزی، ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبود دهنده های رشد شیمیایی، آلی و زیستی را به موسسه تحقیقات خاک و آب واگذار کرد.

به گزارش ایلنا از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به اسدی رحمانی رئیس موسسه تحقیقات خاک و آب، تصریح کرد: با عنایت به ماده ۱۰ قانون حفاظت از خاک و پیرو ابلاغیه شماره ۰۲۰/۲۳۵۸۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۱، بدین وسیله مسئولیت «ثبت و پایش کیفیت انواع کودها، بهسازهای خاک و بهبود دهنده‌های رشد شیمیایی، آلی و زیستی» به موسسه تحقیقات خاک و آب واگذار می‌گردد.

در ادامه این نامه آمده است: لازم است آن موسسه با هماهنگی بخش های اجرایی مرتبط نسبت به تهیه آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مورد نیاز اقدام و گزارش اقدامات را مستمرا به اینجانب گزارش نماید.
آیین نامه جهاد کشاورزی خاک رشد وزارت جهاد کشاورزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر