کد خبر: 972002 A

قربانیان تشریح کرد؛

مدیر بازاریابی و فروش گروه صنایع تراکتورسازی ایران اظهار داشت: ما به اندازه کافی تراکتور داریم و تنها علت تاخیر در تحویل مربوط به محدودیت‌های کرونایی بود که شماره‌گذاری را زمانبر کرد که پس از محدودیت‌های کرونایی شماره گذاری نیز انجام می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، ناصر قربانیان، مدیر بازاریابی و فروش گروه صنایع تراکتورسازی ایران، در مورد علت تاخیر در تحویل تراکتور به کشاورزان گفت: دو هزار و 600 دستگاه باقی مانده آن نیز تحویل داده می‌شود، ما به اندازه کافی تراکتور داریم و تنها علت تاخیر در تحویل مربوط به محدودیت‌های کرونایی بود که شماره‌گذاری را زمانبر کرد که پس از محدودیت‌های کرونایی شماره گذاری نیز انجام می‌شود.

وی ادامه داد: از 8 هزار دستگاه 5 هزار و 500 تراکتور تحویل داده‌ایم و 2 هزار و 500 دستگاه را تا مهرماه تحویل می‌دهیم. شرکت تراکتورسازی به صورت شفاف عمل کرده و تصاویر پخش شده که نشان‌دهنده افزایش انبار دستگاه‌های تراکتور بوده مربوط به همین 2500 دستگاه است که بخاطر محدودیت‌های کرونایی شماره‌گذاری نشده بودند و اکنون برای شماره‌گذاری ارسال شده‌اند.

مدیر بازاریابی و فروش گروه صنایع تراکتورسازی ایران تصریح کرد: اکنون 350 دستگاه خودرو در پارکینگ وجود دارد که باید مراحل شماره گذاری را طی کنند. همچنین قیمت فروش قطعی است و زمان تحویل قیمت تراکتور تغییر نمی‌کند.

ایران خودرو تراکتورسازی تحویل کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر