کد خبر: 971905 A

نظر معاون دادستان کل کشور در خصوص موتورسیکلت‌های مکشوفه به ظن قاچاق و فاقد اسناد مثبته گمرکی ابلاغ شد

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه گمرک آمده است: صدور پروانه جهت هرگونه کالا از جمله موتورسیکلت مستلزم ورود کالا از مبادی قانونی و مجاز، اخذ مجوزهای قانونی و مقرراتی، انجام تشریفات گمرکی و رعایت مقررات صادرات و واردات و سایر قوانین مرتبط خواهد بود و دستور مراجع محترم قضایی جهت صدور پروانه گمرکی بدون رعایت رعایت مقررات مذکور فاقد وجاهت و محمل قانونی می‌باشد.

قاچاق موتور

 

قاچاق معاون موتورسیکلت دادستان تشریفات گمرکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر