کد خبر: 966885 A

با صدور حکمی توسط محمدحسن متولی زاده مدیرعامل توانیر ،مجری طرح برق امید منصوب شد.

به گزارش ایلنا از توانیر ، باصدور حکمی توسط محمدحسن متولی زاده  مدیرعامل توانیر ،مجری طرح برق امید منصوب شد.

با صدور حکمی توسط مدیرعامل توانیر، غلامعلی رخشانی مهر به عنوان مجری طرح برق امید منصوب شد.

 

برق امید منصوب مجری توانیر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر