کد خبر: 942802 A

کارگزار خریدار ملزم است ارز خریداری شده از بازار متشکل معاملات ارزی را ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز تقویمی از تاریخ خرید، صرفا در قالب مصارف خاص تعیین شده در مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی (مصارف ۲۴ گانه) عرضه نماید؛ به نحوی که وضعیت باز ارزی کارگزار در روز جاری نباید بیشتر از مجموع خریدهای کارگزار از بازار متشکل معاملات ارزی طی ۱۵ روز تقویمی گذشته باشد.

به گزارش ایلنا، در اطلاعیه بازار متشکل آمده است: به اطلاع کارگزاران محترم می‌رساند، به موجب ماده ۷ دستورالعمل نحوه انجام معاملات در بازار متشکل معاملات ارزی، "کارگزار خریدار ملزم است ارز خریداری شده از بازار متشکل معاملات ارزی را ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز تقویمی از تاریخ خرید، صرفا در قالب مصارف خاص تعیین شده در مقررات و بخشنامه‌های بانک مرکزی (مصارف ۲۴ گانه) عرضه نماید؛ به نحوی که وضعیت باز ارزی کارگزار در روز جاری نباید بیشتر از مجموع خریدهای کارگزار از بازار متشکل معاملات ارزی طی ۱۵ روز تقویمی گذشته باشد." لذا با توجه به ضرورت رعایت مقررات بازار متشکل معاملات ارزی توسط کارگزاران بازار، مجددا بر اهمیت رعایت مفاد ماده فوق تاکید می گردد.

 

ارز بانک مرکزی بازار متشکل عرضه ارز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر