کد خبر: 930856 A

در نوزدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی، برنامه توسعه ماهواره برهای وزارت دفاع تا افق 1404 به تصویب رسید.

به گزارش ایلنا از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نوزدهمین کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و حضور اکثریت اعضا در وزارت ارتباطات برگزار شد.

در این جلسه که اعضای حقیقی شورای عالی فضایی نیز حضور داشتند، نقشه راه ماهواره برها و توسعه زیرساخت های فضایی تا افق ۱۴۰۴ ارائه و تصویب شد.

ماهواره وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وزارت دفاع وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توسعه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر