کد خبر: 930819 A

سخنگوی گمرک گفت: در سال ۹۸ نزدیک به ۲۴۰ هزار تن خرما، به ارزش ۲۱۱ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۲۸۶ دلار به ۸۵ کشور دنیا صادر شد.

به گزارش ایلنا، سید روح‌اله لطیفی، سخنگوی گمرک اظهار داشت: صادرات خرمای کشور در سال گذشته به 238 هزار و152 تن رسیدکه  از میان خرماهای صادراتی، خرمای" مضافتی" با 98 هزار و 33تن و ارزش 103 میلیون و 636 هزار و 117 دلار 42 درصد از کل وزن خرمای صادراتی و 49 درصد ارزش صادرات خرما را به خود اختصاص داده است  و به83 کشورصادرشده است که از بین مقاصد صادراتی،  پاکستان با 10 هزار و 90 تن  و ارزش 9 میلیون و 317 هزار و 186 دلار در رتبه اول،قزاقستان با هشت هزار و 355 تن و ارزش هفت میلیون و856 هزارو700 دلار در رتبه دوم و امارات با هفت هزار و 575 تن و ارزش هشت میلیون و 687 هزار و590 دلار مقصدسوم از لحاظ وزن ورتبه دوم از لحاظ ارزش در صادرات این نوع خرما بوده است.

وی افزود: خرمای "زاهدی" سهم 11.5 درصدی از  وزن و 10.5 درصد ارزش خرمای صادراتی را  در سال 98 رابه خود اختصاص داده است و  به بیش از34کشور صادرشده است . وزن صادرات  این نوع خرما27 هزار و 482 تن  وارزش آن 22 میلیون و 342 هزار و 607 دلار بوده است که  کشورهای پاکستان ، افغانستان و ترکیه به ترتیب با 17 هزار و 278 تن و ارزش 13میلیون و645 هزار و203 دلار، چهار هزار و 560 تن و ارزش چهار میلیون و301 هزار و 741 دلار و هزار و 477 تن به ارزش یک میلیون و164 هزار و 317 دلار سه مقصد اول تا سوم صادراتی خرمای" زاهدی" از کشورمان بودند.

سخنگوی گمرک در ادامه گفت: خرمای "شاهانی" با 13 هزار و 982 تن و ارزش چهار میلیون و 634 هزار و 817 دلار  به 10 کشور و خرمای استعمران  با 13 هزار و 595 تن و ارزش 6 میلیون و 491 هزار و 84 دلار به 43 کشور صادر شده است.

لطیفی افزود: خرمای" کیکاب" نیز با 13 هزار و 188تن به ارزش 11 میلیون و 867 هزار و 14 دلار به 26 کشور  و خرمای پیاروم  با دو هزار و 703 تن به ارزش 8میلیون و 788 هزار و 359 دلار به 27 کشور در سال 98 صادر شده است .

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک  اظهار داشت: سایر خرماها و محصولات وابسته به آن نیز 69 هزار و 170 تن  به ارزش 53 میلیون و 884 هزار و 288 دلار بوده است که 29 درصد وزن و 25.5درصد ارزش خرمای صادراتی کشورمان در سال 98 را تشکیل می دهند که به 57 کشور دنیا صادر شده است.

لطیفی در پایان افزود: امارات، قزاقستان و ترکیه  سه کشور اول صادرات خرمای "استعمران"، امارات ، مالزی و بنگلادش سه خریدار اول خرمای" پیاروم"،  هند، امارات و دانمارک نیز سه خریدار اول خرمای" شاهانی"، قزاقستان، اکراین و عراق سه مقصد اول خرمای"کیکاب" و افغانستان قزاقستان و ترکیه نیز مقاصد اصلی صادرات سایر خرماها و محصولات مرتبط در سال 98 بودند.

ترکیه خرما دلار گمرک مالزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر