کد خبر: 921384 A

بانک‌ها موظف شده‌اند اقساط سه ماهه اسفندماه 1398 و فروردین و اردیبهشت ماه 1399 تسهیلات قرض الحسنه را به تعویق بیندازند و به پایان دوره منتقل نمایند و از این جهت نباید هیچ جریمه‌ای از وام گیرندگان اخذ گردد.

به گزارش ایلنا، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی درخصوص اجرای بخشنامه‌های مرتبط با کسب و کارهای آسیب دیده ناشی از ویروس کرونا اعلام کرد:

بانک‌ها براساس بخشنامه های ابلاغی بانک مرکزی ج.ا.ا. موظف شده‌اند اقساط سه ماهه اسفندماه 1398 و فروردین و اردیبهشت ماه 1399 تسهیلات قرض الحسنه را به تعویق بیندازند و به پایان دوره منتقل نمایند و از این جهت نباید هیچ جریمه‌ای از وام گیرندگان اخذ گردد.

ضمناً برای آن دسته از کسب و کارهایی که در بخشنامه شماره 98/435652 مورخ 1398/12/15 بانک مرکزی ج.ا.ا. اشاره شده و از بابت شیوع ویروس کرونا خسارت دیده‌اند، همین تعویق اقساط سه ماهه اسفند 1398 و فروردین و اردیبهشت 1399 پیش بینی شده که بانک‌ها براساس دستورالعمل صادره مکلف شده‌اند اقساط سه ماهه مورد نظر را به تعویق و به پایان دوره قرارداد منتقل نمایند و از این بابت هم از این کسب و کارها هیچ گونه جریمه نباید اخذ نمایند.

ضمناً چنانچه تسهیلات گیرندگان از بابت موضوع فوق ابهام یا اعتراض دارند می‌توانند موضوع را از طریق کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان پیگیری نمایند.

شورای هماهنگی بانک‌ها

بانک مرکزی ویروس کسب بانک تسهیلات قرض الحسنه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر