کد خبر: 918585 A

اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت وزیران در جلسه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص استفاده ایران از وام بانک جهانی برای تأمین تجهیزات بهداشتی و درمانی مبارزه با ویروس کرونا به استناد ماده ۲۰ قانون برنامه پنچ ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۹۹کل کشور را مورد بررسی و مواردی را تصویب کردند.

به گزارش ایلنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، بر اساس این تصویب نامه، سقف استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) حداکثر ۵۵ میلیون و ۲۹۷ هزار یورو که شامل ۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو به عنوان اصل تسهیلات و مبلغ نه میلیون و ۵۹۷ هزار یورو هزینه های تبعی (سود، کارمزد و سایرهزینه‌ها) از محل مجوز بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تعیین می‌شود.

به موجب این تصویب‌نامه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است طی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۱۰ بازپرداخت تسهیلات موضوع این مصوبه را مطابق جدول تعیین شده در بودجه سالانه پیشنهادی خود به سازمان برنامه و بودجه کشور لحاظ نماید.

گزارش مذکور حاکی است که دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی بر اساس جدول تعیین شده و پس از تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد. 

این تصویب‌نامه همچنین مقرر می‌دارد که در اجرای این مصوبه رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (مصوب ۱۵‌/۲‌/۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی) الزامی است.

تصویب‌نامه مذکور همچنین عنوان کرده است که دستگاه اجرایی موظف است که گزارش عملکرد طرح را  از زمان شروع اجرای آن هر سه ماه یک‌بار به سازمان برنامه و بودجه کشور و سایر مراجع ذی‌ربط ارسال کند.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

جمهوری اسلامی ایران قانون وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یورو قانون بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر