کد خبر: 915901 A

از سوی وزارت اقتصاد؛

وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت قانون بودجه سال 1398، "مهلت تایید درخواست های اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم توسط دستگاههای اجرایی بدهکار و طلبکار در زیرسامانه تسویه و تهاتر" را طی بخشنامه ای به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدملات کشوری، تا بیستم خردادماه سالجاری تمدید کرد.

به گزارش ایلنا، وزارت اقتصادی و دارایی در بخشنامه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در این خصوص می خوانیم:

پیرو بخشنامه شماره 253042/57 مورخ 26. 12. 1398 در خصوص دسترسی به زیرسامانه تسویه و مهلت صدور اسناد خزانه نوع اول و دوم از طریق زیرسامانه مذکور، با عنایت به ماده (3) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه 43756/ت 56687/ه مورخ 15. 4. 1398 هیات محترم وزیران به اطلاع می رساند، در اجرای مصوبات پانزدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 24. 1. 1399 و به منظور استفاده بهینه از ظرفیت قانون بودجه سال 1398، مهلت تایید درخواست های اسناد تسویه خزانه اعم از نوع اول و دوم توسط ذیحساب/ مدیرمالی/ و رئیس/ مقام مجاز دستگاههای اجرایی بدهکار و طلبکار در زیرسامانه تسویه و تهاتر تا بیستم خرداد ماه سالجاری، تمدید شد.

لذا ضمن اعلام فراهم شدن دسترسی به زیرسامانه تسویه و تهاتر، لازم است دستگاههای دارنده تخصیص (بدهکار) و دستگاه ها / بانک های طلبکار ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه درخواست ها در دستگاه های بدهکار و طلبکار تعیین تکلیف و از طریق سامانه یاد شده حداکثر تا موعد زمانی فوق الذکر، به مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی ارسال شود.

آیین نامه اقتصاد امور اقتصادی و دارایی قانون قانون بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر