کد خبر: 910210 A

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران گفت: به دلیل عدم چابکی دولت، حاکم بودن بروکراسی‌های وحشتناک و زمانبر در تصمیم گیری درمورد مسائلی که جزء بدیهیات است، درصد بالایی در عملکرد به شعارهای هرساله مشهود نیست.

جمشید نفر در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درخصوص تاثیر شعار جهش تولید در میزان تولید و صادرات سال جاری گفت: به دلیل اینکه در ابتدای سال به سر می‌بریم به ویژه که با مسئله مهمی مانند ویروس کرونا دست به گریبان هستیم، نمی‌توایم در خصوص میزان تاثیر این شعار در رونق تولید و صادرات کشور نظر بدهیم.

وی ادامه داد: به طور کلی در مورد شعارهای هر سال، همه حواس‌ها به یک سمت اعم از جهش تولید، رونق تولید و غیره متمرکز می‌شود که شعارهای موفقی نیز هستند که بخش خصوصی و دولتی می‌توانند از آن استفاده کنند.

این کارشناس بازرگانی درخصوص درصد عملکرد این شعارها نیز گفت: متاسفانه به دلیل عدم چابکی دولت، حاکم بودن بروکراسی‌های وحشتناک و زمانبر در تصمیم گیری در مورد مسائلی که جزو بدیهیات است، درصد بالایی در عملکرد به این شعارها مشهود نیست اما به هرحال حاکمیت در تحقق این شعارها دارای حسن نیت است.

بخش خصوصی دولت ویروس شعارهای اتاق بازرگانی ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر