کد خبر: 888312 A

نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران مطرح کرد:

نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران گفت: پیش از این استفاده از برخی مزایا منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بود که با این تصمیم، صادرکنندگان کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی دیگر نیازی نیست تا تعهد ارزی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

مصطفی موسوی در گفت‌وگو با ایلنا در مورد جلسه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در مورد بخش صادرات کالاهای غیرنفتی گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق و تصویب شورای نگهبان و به پیشنهاد کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران، کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی ‌از شرط تعهد بازگشت ارزی جهت اعمال نرخ صفر مالیاتی یا معافیت مالیات بر درآمد و نیز استراد مالیات و عوارض صادراتی موضوع ماده ۱۳ و مالیات بر ارزش افزوده برای سال‌های ۹۸ و ۹۹ مستثنی شدند.

نایب رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق ایران ادامه داد: پیش از این استفاده از برخی مزایا منوط به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات بود که با این تصمیم صادرکنندگان کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی دیگر نیازی نیست تا تعهد ارزی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند.

وی خاطرنشان کرد: البته تعهد ارزی هنوز پابرجاست و صادرکنندگان باید ارز خود را به بانک مرکزی بازگردانند اما این دو بخش برای محاسبه معافیت مالیاتی خود دیگر نیازی به گزارش تعهد ارزی ندارند.

موسوی در مورد وضعیت صادرات دیگر کالاها گفت: برای سایر کالاها بازگشت ارز حاصل از صادرات طبق زمانبندی بانک مرکزی شرط استفاده از معافیت مالیاتی است و بانک مرکزی نیز بصورت ماهیانه یا فصلی لیست و اسامی آنها را به سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند.

ارز ایران صادرات غیرنفتی کشاورزی فنی و مهندسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر