کد خبر: 861260 A

در تابستان سال جاری زمانی که مصرف برق در کشور ما در پیک خود قرار داشت، نسبت به مدت مشابه سال قبل(تابستان ۹۷) ۲۰۱ درصد رشد صادرات داشته‌ایم که این ارقام خود بیانگیر توسعه زیرساخت و مدیریت مصرف در کشور بوده است.

به گزارش ایلنا، با نگاهی به روند صادرات و واردات برق ایران طی دو سال گذشته درمی‌یابیم که مسیر رو به رشد و افزایشی در حوزه صادرات و در واردات نرخ رشد رو به پایین طی شده است.

صادرات

بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار، ایران در تابستان ۹۶، ۲.۸ میلیارد کیلو وات ساعت صادرات برق داشته است این رقم در تابستان ۹۷ روند کاهشی پیموده و به یک میلیارد کیلو وات ساعت رسیده اما در سال ۹۸ به ۲.۹ میلیارد کیلو وات ساعت رسیده است. به طوری کلی در تابستان سال جاری زمانی که مصرف برق در کشور ما در پیک خود قرار داشت، نسبت به مدت مشابه سال قبل(تابستان ۹۷) ۲۰۱ درصد رشد صادرات داشته‌ایم.

در پاییز ۹۶، ۱.۳ میلیارد کیلووات ساعت برق صادر کرده‌ایم و با ۱۰۰ میلیون کیلووات ساعت ( ۱۰ درصد) افزایش به رقم ۱.۴ میلیارد کیلووات ساعت در مدت مشابه سال ۹۷ رسیده‌ایم.

ما در زمستان ۹۶، ۱.۵ میلیارد کیلو وات ساعت برق به کشورهای همسایه صادر کرده‌ایم  و در مدت مشابه سال ۹۷ به رقم ۱.۹ میلیارد کیلووات ساعت رسیده‌ایم که ۴۰۰ میلیون کیلو وات ساعت رشد را نشان می‌دهد.

در بهار ۹۷، ۲.۱ میلیارد کیلو وات ساعت برق صادر کرده‌ایم که با ۳۰۰ میلیون کیلووات ساعت کاهش (۱۵-) به رقم ۱.۸ میلیارد کیلووات ساعت در بهار سال ۹۸ رسیدیم.

واردات

روند تغییرات واردات برق طی سال‌های ۹۶ تا ۹۸ نیز بیانگر فراز و فرود فراوان بوده که البته در بیشتر فصول کاهشی بوده است.

ایران در تابستان ۹۶، ۱.۲ میلیارد متر مکعب، در تابستان ۹۷، ۷۰۰ کیلو وات ساعت و در تابستان ۹۸، ۳۰۰ کیلو وات ساعت برق وارد کرده است در مقایسه تابستان ۹۶ با سال قبل از آن ۲۳ درصد افزایش واردات داشته‌ایم . اما در قیاس با تابستان ۹۷ به ۹۶ و ۹۸ به ۹۶ به ترتیب ۴۲ و ۵۱ درصد برق کمتری وارد کرده‌ایم.

میزان واردات برق به کشور در پاییز ۹۶، ۷۰۰ کیلو وات ساعت، پاییز ۹۷، ۸۰۰ کیلو وات ساعت بوده که در هر یک از این سال‌ها نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب ۳۲ درصد کاهش و ۱۴ درصد افزایش را نشان می دهد.

رقم واردات برق در  زمستان سال ۹۶ و ۹۷ به ترتیب ۹۰۰ کیلو وات ساعت و ۲۰۰ کیلو وات ساعت بوده که سال ۹۶ به ۹۵، ۱۲درصد کاهش و ۹۷ به ۹۶، ۷۶ درصد کاهش یافته است.

در فصل بهار سال گذشته نیز ما یک میلیارد کیلووات ساعت واردات برق داشته‌ایم که این رقم در بهار سال جاری به ۴۰۰ میلیون کیلو وات ساعت رسیده و ۵۴ درصد کاهش یافته است.

ایران برق رشد واردات رشد صادرات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر