کد خبر: 848262 A

وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در ۱۲ ماهه سال جاری به میزان ۶۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، برآورد درآمدهای مالیاتی کارکنان بخش عمومی و بخش خصوصی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور بر اساس روند دو سال گذشته و میزان عملکرد محقق‌شده در شش ماهه سال جاری و اعمال اثرات ناشی از سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن پیش‌بینی شده است.

بر این مبنا، وصولی مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی در ۱۲ ماهه سال جاری به میزان ۶۵۰۰ میلیارد تومان و مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی به میزان ۷۳۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود و با توجه به میزان افزایش حقوق در سال آتی، وصولی مالیات‌های یادشده به ترتیب به میزان ۷۳۷۴ و ۸۴۰۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور پیش‌بینی شده است

لذا برای مقایسه صحیح، باید ارقام عملکرد سال جاری و پیشنهادی لایحه ۱۳۹۹ مورد مقایسه قرار گیرد.

 

حقوق قانون لایحه لایحه بودجه مالیات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر