کد خبر: 846270 A

در سال ١٣٩٩ صدور مجوز برای تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

به گزارش ایلنا و به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، در بند «ن» تبصره ۹ لایحه بودجه سال آینده آمده است؛ در سال ١٣٩٩ صدور مجوز برای تاسیس مراکز و موسسات پژوهشی دولتی جدید برای دستگاه‌های اجرایی ممنوع است.

سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس عملکرد موسسات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی در خصوص ساماندهی (تمدید، ادغام و یا لغو مجوز) آنها اقدام کنند.

 

برنامه و بودجه درمان و آموزش پزشکی دستگاه های اجرایی سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر