کد خبر: 840880 A

عماد افروغ:

عماد افروغ گفت: پرداخت نقدی یارانه مقوله ای است که سیستم اجتماعی را دچار شکاف کرده و بعد از مقوله افزایش نرخ بنزین باید به دنبال راهکاری جدی در راستای حذف یارانه های نقدی بود. شیوه فعلی در حقیقت دیگر کارایی لازم را نداشته و روشی منسوخ شده است. باید هرچه سریعتر به دنبال راهکاری برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه بود.

عماد افروغ، جامعه شناس با بیان اینکه دریافت یارانه به شکل نقدی و برای همه اقشار جامعه شیوه ای غیر قابل دفاع و غیر منطقی است،اظهارداشت: پرداخت یارانه ها به هیچ عنوان نباید به شکلی یکسان و برای همه سطوح جامعه اجرا شود. مسئله اصلی در این شرایط نوع و روش پرداخت یارانه است. پرداخت یارانه به همه اقشار جامعه منجر به چند برابر شدن میزان مشکلات اقتصادی و البته اجتماعی می شود.

وی افزود: فلسفه اصلی پرداخت یارانه از بین بردن شکاف طبقاتی است. نمی توان انتظار داشت به همه اقشار جامعه یارانه ای یکسان پرداخت کنیم و در نهایت شکاف طبقاتی نیز از بین برود.

این جامعه شناس با اشاره به اینکه نباید فراموش کرد تولید موتور محرک جامعه است،تصریح کرد: یکی از نکات مهم در مسیر هدفمندی یارانه‌ها به دست آوردن مبلغی برای به حرکت درآوردن چرخ های صنعت کشور است. نقدینگی حاصل از این پروسه باید به حوزه صنعت و تولید تزریق شود.

این استاد دانشگاه درباره طرح بررسی حساب های بانکی افراد نیز گفت: بررسی حساب های بانکی از ابزارهای مهم نیازسنجی جامعه در مسیر دریافت یارانه ها است.

وی گفت: البته برای سرکشی به حساب های بانکی مردم نیاز به برنامه ریزی دارد. ساز وکار و شیوه مناسب بررسی حساب های مردم باید بر اساس مطالعاتی هوشمند اجرا شود.

عماد افروغ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر