کد خبر: 839409 A

با بکارگیری سوخت سی.ان.جی ماهانه از سوخت شدن یک میلیون و 750 هزار تومان ممانعت می‌شود به اضافه آنکه ذخیره کردن همان میزان بنزین سهمیه، خود می‌تواند برای رانندگان صرفه اقتصادی دیگری به همراه داشته باشد.

به گزارش ایلنا، درپی ماجرای گرانی و سهمیه‌بندی بنزین دومینوی نگرانی‌ها بویژه برای صاحبان خودرو به حرکت درآمد و بدنبال آن دست اندرکاران برای مهار دغدغه‌هایی که از باب افزایش قیمت بنزین ایجاد شد تدابیری اندیشیدند تا این جو روانی منبعث از عدم توانایی تامین سوخت بویژه برای آن دسته از اشخاصی که ضربه بیشتری از این ماجرا به آنها وارد می‌شود را متوقف کنند. اگر نگاهی به بازار مصرف سوخت انداخته شود، وانت‌بارها از جمله مشتریان اصلی هستند که باک خودروهایشان سروکار بیشتری با این سوخت مصرفی دارند.

در حال حاضر با توجه به آمار ارائه شده، سهمیه بنزین وانت‌بارهای بنزین سوز 300 لیتر تعیین شده است. این درحالی است که ممکن است متوسط مصرف بنزین این خودروها ماهانه 1000 لیتر باشد؛ یعنی حدود 700 لیتر سوخت مصرفی این خودروها بابد با نرخ آزاد  محاسبه شود. بنابراین برای تامین 700 لیتری که در لیست سهمیه قرار ندارد قاعدتا فرد باید در ماه با نرخ بنزین سه هزارتومانی رقمی بالغ بر دو میلیون و صدهزار تومان متقبل شود همچنین با احتساب بنزین 1500 تومانی برای آن 300 لیتری که در لیست سهمیه بندی وجود دارد باید درماه 450 هزار تومان هزینه کند.

با این تفاسیر رانندگان وانت‌بارها برای تامین سوخت باک خودروهایشان در مجموع دو میلیون و 550 هزار تومان به صورت ماهانه باید کنار بگذارند؛ رقمی که در سال به 30 میلیون و 600 هزار تومان می‌رسد! حال اگر این رقم در شعبه‌ای از بانک سرمایه گذاری شود، می‌تواند عایدی به صورت ماهانه برای رانندگان ایجاد کند، اما چگونه؟

اهرمی که می‌تواند این نگرانی را با یک فرصت مالی جایگزین کند، متوسل شدن به یک سوخت جایگزین و ارزان قیمت است که حتی به لحاظ زیست محیطی دارای شاخص های قابل توجهی است، سی.ان.جی که تاکنون در بازار سوخت از سوی مصرف کنندگان جدی گرفته نشده و به نوعی در حاشیه بوده، می‌تواند نبض مالی این بازار را به تثبیت برساند.

با احتساب حداکثر هر متر مکعب سی.ان.جی به قیمت 500 تومان برای تامین همان 700 لیتر باید 350 هزار تومان از جیب پرداخت کرد که در اینجا یک شکاف قیمتی 1750 هزار تومانی در قیاس با بنزین دیده می‌شود.

بنابراین با بکارگیری سوخت سی.ان.جی ماهانه از سوخت شدن یک میلیون و 750 هزار تومان ممانعت می‌شود به اضافه آنکه ذخیره کردن همان میزان بنزین سهمیه، خود می‌تواند برای رانندگان صرفه اقتصادی دیگری به همراه داشته باشد.

اگر به نیمه پر لیوان نگاه شود این نکته محرز خواهد شد که نه تنها با به کارگیری سوخت سی.ان.جی از متضرر و متحمل شدن هزینه‌های بنزین ممانعت می‌شود، بلکه یک صرفه اقتصادی برای این صنف ایجاد خواهد شد.

در پایان باید گفت اگر صاحبان وانت‌بارها اقدام به دوگانه سوز کردن وانت‌هایشان کنند باید هزینه‌ای بین 2.5 تا 5 میلیون تومان برای این جریان متحمل شوند اقدامی که به نوبه خود می‌تواند یک نوع سرمایه گذاری محسوب شود و در مدت زمان دوماه مصرف سی.ان.جی این هزینه جبران می‌شود و به تعبیری در این برهه زمانی رانندگان می‌توانند شاهد بازگشت سرمایه‌شان باشند تا به این ترتیب استفاده از سی.ان.جی برای قشر خودروسوار  بویژه رانندگان وانت توجیه بالای اقتصادی پیدا می‌کند.

بنزین درآمد سرمایه سوخت جایگزین گرانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر