کد خبر: 837669 A

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی گفت: از انتقال تکنولوژی تولید بذر قابل رقابت، پس از تایید کشاورزان و تقاضای بازار حمایت خواهیم کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، مهندس عباس کشاورز در نشستی که با حضور مدیران یک شرکتی چینی در زمینه تولید بذر هیبرید برنج برگزار شد، سیاست های وزارت جهاد کشاورزی در خصوص افزایش بهره وری آب و عملکرد محصول را تشریح و اظهار کرد: با واردات صرف بذر موافق نیستیم بلکه با انتقال تکنولوژی تولید بذر قابل رقابت آن هم پس از تایید کشاورزان و تقاضای بازار حمایت خواهیم کرد.

وی پس از ارائه گزارش هیات چینی در زمینه تولید بذر هیبرید، تصریح کرد: در صورت ارائه بذور هیبرید سازگار با شرایط کشور باید حداکثر پس از ۲ سال روند و مقدمات ثبت ارقام و تولید بذور هیبرید در داخل کشور اجرایی شود.
برنج رقابت واردات وزارت جهاد کشاورزی کشاورزان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر