کد خبر: 826608 A

ایلنا بررسی کرد؛

سازمان میادین میوه و تره‌بار آخرین قیمت انواع آبزیان پرورشی و دریایی را اعلام کرد. در بین انواع آبزیان هر کیلوگرم ماهی پرورشی اوزون برون بی سرو دم با قیمت 98 هزار تومان گران‌ترین و هر کیلوگرم ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) با قیمت 20 هزار تومان ارزان‌ترین آن‌ها در میادین میوه تره‌بار هستند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، براساس اعلام سازمان میادین میوه و تره بار در بین انواع آبزیان پرورشی و دریایی، هر کیلوگرم ماهی پرورشی اوزون برون بی سر و دم با قیمت 98 هزار تومان گران‌ترین آن‌ها در میادین میوه تره‌بار هستند.

 همچنین هر کیلوگرم ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) با قیمت 20 هزار تومان در رتبه ارزان‌ترین انواع آبزیان پرورشی و دریایی قرار دارد.

در میادین میوه و ‌تره‌بار هر کیلوگرم منجمدمیگوی پرورشی مخلوط با قیمت 50 هزار تومان و هر کیلوگرم میگوی دریایی تازه مخلوط با قیمت 57 هزار تومان عرضه می‌شود.

قیمت انواع ماهی دریایی و پرورشی (هرکیلوگرم به تومان)

نوع ماهی

واحد

قیمت روز

سفید دریایی(بین 500 تا 800 کیلوگرم)

هرکیلوگرم

35000

اردک ماهی( بالای 700گرم)

هرکیلوگرم

40000

کفال( بین 400تا 800گرم)

هرکیلوگرم

40000

سوف ( بین 400تا 800گرم)

هرکیلوگرم

30000

پرورشی آمور(1000تا1500گرم) هرکیلوگرم

31000

پرورشی قزل آلای رنگین کمان(300 تا 1500 گرم) هرکیلوگرم

27700

ماهی شیر ( بچه شیر ) با سرو دم(700 تا 1000 گرم) هرکیلوگرم

59000

پرورشی کپور(بین1000تا1500گرم) هرکیلوگرم

27000

ماهی حلوا سیاه ( بین 500تا 100 گرم) هرکیلوگرم

57000

ماهی راشکو ( بالای 3000گرم ) هرکیلوگرم

80000

ماهی سرخو ( بین 1000تا 3000گرم) هرکیلوگرم

60000

ماهی سنگسر سایر انواع ( بالای 1000 گرم) هرکیلوگرم

40000

ماهی شوریده ( بین 500 تا 700گرم) هرکیلوگرم

54000

ماهی شیر خلیج فارس بی سرودم(بالای 3000 گرم) هرکیلوگرم

75000

ماهی قباد(بین 700تا 1000گرم) هرکیلوگرم

50000

ماهی هامور( بین 3000 تا 5000گرم) هرکیلوگرم

50000

منجمدتیلا پیا فیله شده سایزS هرکیلوگرم

52000

منجمدتیلا پیا فیله شده سایزmوl

هرکیلوگرم

55000

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز51-60 هرکیلوگرم

62000

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز40-31 هرکیلوگرم

74000

منجمدمیگوی دریایی با سرسایز41-50 هرکیلوگرم

68000

منجمدمیگوی پرورشی مخلوط هرکیلوگرم

50000

میگوی دریایی تازه با سرمخلوط هرکیلوگرم

57000

میگوی پرورشی تازه با سر مخلوط هرکیلوگرم

51000

پرورشی قزل آلای ویژه گوشت نارنجی(بالای 500گرم) هرکیلوگرم

29500

زنده قزل آلای ویژه گوشت نارنجی(بالای 500گرم) هرکیلوگرم

36000

ماهی قباد (بالای 1000 گرم) هرکیلوگرم

53000

زنده قزل آلای رنگین کمان ( بالای 1500 گرم) هرکیلوگرم

32000

پرورشی قزل آلای رنگین کمان( بالای1500 گرم) هرکیلوگرم

26700

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب( بالای 1000گرم) هرکیلوگرم

35000

ماهی کفال خاکستری سرپهن جنوب(700 تا 1000 گرم) هرکیلوگرم

30000

منجمدکیلکا هرکیلوگرم

80000

منجمدمیگوی پرورشی سایز70-61 هرکیلوگرم

55000

منجمدمیگوی پرورشی سایز51-60 هرکیلوگرم

60000

زنده - اوزون برون هرکیلوگرم

90000

پرورشی اوزون برون صید شده هرکیلوگرم

85000

پرورشی تیلاپیا هرکیلوگرم

26000

ماهی تن ( هوور ، گیدر ، زرده ) هرکیلوگرم

20000

پرورشی اوزون برون بی سرو دم هرکیلوگرم

98000

 

 

جدول خلیج فارس شیر گوشت میادین میوه و تره
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر