کد خبر: 819766 A

رییس کل بانک مرکزی:

رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی وبانکی، بررسی هانشان می‌دهد، از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی، بطور ماهانه، کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است.

به گزارش ایلنا، عبدالناصر همتی طی یادداشتی در اینستاگرام خود نوشت که رشد تولید صنعتی کشور در شهریورماه امسال مثبت شده است.متن کامل یادداشت همتی به این شرح است:

رشد تولید صنعتی در شهریورماه نسبت به مرداد ۱.۲ درصد مثبت بوده است. بر مبنای گزارش پژوهشکده پولی وبانکی، بررسی هانشان می‌دهد، از ابتدای سال ۹۸ روند رشد منفی صنعتی، بطور ماهانه، کاهنده بوده است و در ماه شهریور مثبت شده است. شاخص مستخرج از تعداد ۲۳۰ شرکت صنعتی بورسی همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است و لذا، باتوجه به اینکه شاخص‌های رسمی کل کشور با تأخیر منتشر می‌شود این شاخص بورسی می‌تواند جایگزین خوبی برای تغییرات ماهانه صنعت وحمایت کننده‌ای مناسب از مثبت شدن رشد غیرنفتی کشور باشد، که در آمار سه ماههٔ اول سال نیز مشهود بود.

همتی افزود: این نکته مهم را نیز باید اضافه کنم که این گزارش به معنای جبران کاهش تولیدات صنعتی نیست و بایستی درخصوص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی کشور ونرخ سرمایه گذاری که روند نگران کننده ای دارد، چاره جویی کرد.

بانک مرکزی رشد سرمایه سرمایه گذاری شاخص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر