کد خبر: 819179 A

معاون وزیر راه و شهرسازی:

معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: این شرکت به سود عملیاتی رسیده است و منظور از سود عملیاتی سود حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت است که فعالیت‌های اصلی شرکت را تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، شهرام آدم‌نژاد، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی درباره آخرین وضعیت شرکت هواپیمایی ایران ایر اظهار داشت: این شرکت به سود عملیاتی رسیده است که منظور از سود عملیاتی سود حاصل از فعالیت‌های عملیاتی شرکت است که فعالیت‌های اصلی شرکت را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های هسته‌ای و مکرر شرکت است که در اساسنامه هم به آن اشاره شده است از دیدگاه تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی سود عملیاتی معنی‌دارترین عدد در صورت سود و زیان شرکت است و شاخص اصلی قضاوت در مورد عملکرد مالی کسب و کار محسوب می‌شود.

آدم‌نژاد با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایران ایر برای اولین بار در سا‌ل‌های گذشته توانست نقطه سر به سر عملیاتی را پشت سر بگذارد، گفت: سود عملیاتی این شرکت به 41 میلیارد تومان رسید که این عدد در سال‌های گذشته 226 میلیارد تومان منفی بود.

آدم‌نژاد ادامه داد: این سود عملیاتی به علت عواملی مانند ایجاد نقاط پروازی جدید در شش مسیر استفاده بهینه از ناوگان موجود و مدیریت هزینه‌ها است البته گرچه این رقم کوچک است اما اتفاق مهمی رخ داده و با توجه به اهرمی بودن شرکت به علت سهم بالای هزینه‌های ثابت از کل هزینه‌ها، امکان استفاده از اهرم‌های عملیاتی شرکت در جهت رشدهای چندبرابری سود همزمان با افزایش فروش را فراهم می‌کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: البته رقم سود خالص شرکت منفی است که عمدتا به دلیل هزینه‌های مالی و سایر هزینه‌های غیرعملیاتی است این رقم در صورت سود و زیان سال 97 شرکت درج شده است.

وی گفت: در گزارش حسابرس مستقل شرکت که مشروط است، موضوع احتساب کامل هزینه‌های صندوق بازنشستگی به عنوان یکی از بندهای شرط ذکر شده اما این بند در صورت‌های مالی سال‌های گذشته هم وجود داشت و در آن‌سال‌ها زیان دیده می‌شد.

وی ادامه داد: علاوه بر این هزینه‌های صندوق ‌بازنشستگی در صورت سود و زیان، بنا بر ماهیت در سرفصل‌های هزینه‌های غیرعملیاتی طبقه‌بندی شده است. سایر موارد مانند دوفرودگاهی بودن و پروازهای تکلیفی و ... نیز در بهای تمام شده خدمات و هزینه‌های عمومی اداری و فروش آمده است که با احتساب آنها سود عملیاتی حاصل شده است.

ایران معاون معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر