کد خبر: 810513 A

براساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران؛

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران درگزارشی به بررسی صادرات کالایی ایران (نفتی و غیرنفتی) از ابتدای سال ۲۰۱۹ در بسیاری از کشورهای آسیایی پرداخته که نشان دهنده تغییرات شدید و غالباً کاهشی است.

به گزارش ایلنا، صادرات کالایی ایران (نفتی و غیرنفتی) از ابتدای سال ۲۰۱۹ در بسیاری از کشورهای آسیایی دستخوش تغییرات شدید شده و غالباً کاهش یافته است. گزارش حاضر با استفاده از اطلاعات مرکز تجارت بین المللی و با استناد به آمارهای شرکای تجاری ایران ،به بررسی تغییرات ماهانه صادرات کالایی ایران (نفتی و غیرنفتی) با کشورهای آسیایی منتخب از ابتدای سال  ۲۰۱۸ تا آخرین اطلاعات ماهانه موجود می‌پردازد.

ایران و چین

صادرات ماهانه ایران به چین از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه ششم ۲۰۱۹ روند نوسانی داشته اما در برخی ماه‌ها با تغییر شدید روبه‌رو شده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین نیز در سال ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ کاهش یافته است.

در شش ماهه نخست ۲۰۱۹، ایران به طور متوسط ماهانه ۱.۳میلیارد دلار به چین صادرات داشته است؛ در حالی که در سال ۲۰۱۸، متوسط صادرات ماهانه ایران به چین ۱.۸ میلیارد دلار بوده است . از ابتدای سال ۲۰۱۹، روند صعودی صادرات ایران به چین آغاز و مجددا در آوریل  ۲۰۱۹ این روند معکوس شد. در فوریه سال  ۲۰۱۹ با وجود کاهش واردات چین از جهان (کاهش ۲۶درصدی) صادرات ایران به چین ۲۹درصد افزایش یافته و به ۱.۳ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش ادامه داشته تا در ماه آوریل صادرات ایران به چین با افزایش ۴۵ درصدی نسبت به ماه قبل آن به ۲.۲میلیار ددلار رسیده است.

در ماه‌های می و ژوئن ۲۰۱۹ صادرات ایران به چین روندی کاهشی در پیش گرفته بطوریکه در ژوئن به کمترین میزان خود طی هفده ماه اخیر (۹۶۰ میلیون دلار) رسیده است.  در سال ۲۰۱۸، ایران به طور متوسط ماهیانه ۱ درصد از نیاز وارداتی کشور چین را تامین کرده است. در حالی که، در سال ۲۰۱۹به جز در ماه‌های آوریل (سهم ۱.۲درصدی ) و فوریه (سهم ۱ درصدی) سهم ایران در تامین نیاز وارداتی چین کمتر از ۱ درصد بوده است. از ماه آوریل سهم ایران از تامین نیاز وارداتی چین روند کاهشی در پیش گرفته است.

ایران و ترکیه

صادرات ماهانه ایران به ترکیه تقریباً از مارس ۲۰۱۹روند نزولی را آغاز کرده و در جولای ۲۰۱۹ به کمترین مقدار خود طی نوزده ماه اخیر رسیده است.در فاصله ژانویه ۲۰۱۸ تا جولای ۲۰۱۹، ایران ماهانه بین ۰.۰۶ درصد تا ۴ درصد نیاز وارداتی ترکیه را تامین نموده است.

از ابتدای ۲۰۱۸ تا جولای۲۰۱۹، کمترین میزان صادرات ایران به ترکیه در ماه جولای ۲۰۱۹ بوده که با کاهش بیش از۳۰ درصدی نسبت به ماه قبل خود به ۱۰۳ میلیون دلار رسیده است. از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه هفتم ۲۰۱۹، بیشترین صادرات ایران به ترکیه در آوریل  ۲۰۱۸ و معادل ۸۰۲ میلیون دلار بوده است. در سال ۲۰۱۸، ایران به طور متوسط ماهیانه ۵۷۸ میلیون دلار به ترکیه صادر کرده؛ در حالی که این رقم در هفت ماه نخست ۲۰۱۹ به متوسط صادرات ماهانه ۳۹۳ میلیون دلاری رسیده است. ایران در آوریل ۲۰۱۸ بیشترین سهم را در تامین نیاز وارداتی ترکیه طی نوزده ماهه مورد بررسی داشته (حدود ۴درصد). این رقم در جولای ۲۰۱۹ به حدود۰.۰۶  درصد رسیده است.

ایران و کره جنوبی

صادرات ایران به کره جنوبی از ابتدای سال ۲۰۱۸تا ماه هفتم سال ۲۰۱۹ در برخی ماه‌ها با کاهش بسیار شدید روبرو شده است. این کاهش غالبا به علت کاهش واردات کره در برخی محصولات مانند سوخت‌های معدنی، محصولات معدنی و محصولات حاصل از تقطیر آنها از ایران بوده است.

ایران وقزاقستان

روند صادرات ماهانه ایران به قزاقستان از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه پنجم سال ۲۰۱۹ نوسانی بوده و سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قزاقستان همواره از ۰.۵درصد کمتر بوده است.

ایران و ژاپن

روند صادرات ایران به ژاپن از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا ماه ششم سال ۲۰۱۹ در برخی ماه‌ها با کاهش شدید مواجه شده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی ژاپن در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است.

ایران و قرقیزستان

با وجود نوسانات ماهانه در صادراتی ایران به قرقیزستان، به طور کلی روند صادرات ایران به این کشور از ابتدای  ۲۰۱۸تاپایان ماه پنجم سال  ۲۰۱۹ روندی صعودی بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی قرقیزستان در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است.

ایران و مالزی

بررسی صادرات ایران به مالزی از ابتدای سال ۲۰۱۸تا پایان ماه پنجم ۲۰۱۹ نشان دهنده کاهش شدید صادرات ایران در ماه‌های آگوست و سپتامبر سال ۲۰۱۸بوده است. پس از آن، صادرات ایران به مالزی روندی نوسانی داشته و افزایش چشمگیری نداشته است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی مالزی در مدت مذکور همواره کمتر از یک درصد بوده است.

ایران و روسیه

 

روند کلی صادرات ایران به روسیه از ابتدای سال ۲۰۱۸تا ماه پنجم سال ۲۰۱۹ نشان دهنده افزایش صادرات ایران به روسیه در مدت مذکور است. به طور متوسط ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل سهم بیشتری از نیاز وارداتی روسیه را تامین کرده است.

ایران و هند

روند صادرات ماهانه ایران به هند در ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ماه چهارم سال  ۲۰۱۹ نوسانی بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی هند در ماه‌های سال ۲۰۱۹ از ماه مشابه سال قبل کمتر است.

ایران و اندونزی

روند صادرات ایران به اندونزی از ابتدای سال ۲۰۱۸ تا پایان ژانویه  ۲۰۱۹در برخی ماه‌ها با تغییرات شدید همراه بوده و در نیمه دوم سال  ۲۰۱۸به شدت کاهش یافته است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی اندونزی نیز از نیمه دوم سال ۲۰۱۸ نسبت به نیمه اول کاهش یافته است.

ایران و بحرین

صادرات ماهانه ایران به بحرین از ابتدای سال ۲۰۱۸تا ماه هفتم سال  ۲۰۱۹ همواره کمتر از ۲ میلیون دلار بوده و نوسانی بوده است. بررسی روند کلی صادرات ایران به بحرین در  ۱۹ ماه  مورد بررسی حاکی از کاهش صادرات در این بازه بوده است. سهم ایران از تامین نیاز وارداتی بحرین بسیار کوچک و کمتر از ۰.۱درصد بوده است.

ایران بحرین چین روسیه کشورهای آسیایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر