کد خبر: 809938 A

از سوی وزارت جهاد کشاورزی انجام شد؛

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در آستانه آغاز سال جدید زراعی قیمت انواع بذر گندم را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، قیمت فروش و میزان یارانه تخصیصی بذر گندم در طبقات مختلف در سال 1398

(واحد: کیلوگرم/ریال)

قیمت فروش بذر گندم نان و گندم دوروم طبقات بذری
28720 پرورش 3 آبی
28720 پرورش 3 دیم
27920 مادری آبی
26500 مادری دیم
26500 گواهی شده آبی
24500  گواهی شده دیم

تبصره: مبالغ تعیین شده برای سقف فروش بذر بوده و شرکت‌های تولیدکننده می‌توانند پایین‌تر از قیمت اعلام شده نسبت به فروش بذر به کشاورزان اقدام نمایند.

 

استفاده از بذرهای اصلاح شده موجب افزایش تولید و درآمد کشاورزان می‌شود،  و مزارع کشاورزان کمتر به آفت و بیماری دچار می‌شود.

سال گذشته قیمت بذر گندم از 2150 تومان برای پرورش 3 آبی تا 1750 تومان برای بذر گواهی شده دیم متغیر بوده است.

 

گندم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر