کد خبر: 805768 A

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران؛

معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استفاده از آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران به بررسی تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مردادماه پرداخته و نوشته است: نرخ تورم کل در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲.۲ درصد بوده است.

به گزارش ایلنا، معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی با استفاده از آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران به بررسی تغییرات شاخص قیمت کل کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور در مردادماه پرداخته و نوشته است: نرخ تورم کل در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد سال ۱۳۹۸ معادل ۴۲.۲ درصد بوده است.

بر این اساس بالاترین تورم نقطه به نقطه متعلق به استان‌های ایلام با ۵۴.۸ درصد، لرستان ۵۲.۳ درصد و خراسان جنوبی ۵۰.۹ درصد بوده است. نرخ تورم استان تهران نیز ۴۰.۱ درصد محاسبه شده است.

با این حال بالاترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان‌های لرستان با ۲.۸ درصد، هرمزگان با ۲.۳ درصد، کرمان با ۱.۵ درصد و ایلام با ۱.۵ درصد بوده است. نرخ تورم ماهانه برای استان نیز ۱.۱ درصد عنوان شده است.

این گزارش می افزاید بالاترین تورم ۱۲ ماهه برای استان‌های کردستان با ۵۰.۸ درصد، ایلام ۵۰.۷ درصد و چهارمحل و بختیاری با ۵۰.۲ درصد بوده و تورم ۱۲ ماهه استان تهران نیز ۴۲.۵ درصد محاسبه شده است.

با این حال و براساس این گزارش پایین ترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بین استان‌ها مربوط به استان‌های فارس با ۳۴.۶ درصد، قم با ۳۵.۷ درصد و همدان با ۳۸.۲ درصد بوده است. کمترین تورم ماهانه نیز متعلق به ۵ استان آذربایجان غربی با منفی منفی ۰.۴ درصد، کردستان با منفی ۰.۴ درصد، آذربایجان شرقی با منفی ۰.۳ درصد، همدان با منفی ۰.۳ درصد و قزوین نیز با همین رقم بوده است.

اما پایین‌ترین میزان افزایش قیمت‌های سالانه نیز به ترتیب برای استان‌های قم با ۳۵.۷ درصد، هرمزگان با ۳۶.۸ درصد و کرمان با ۳۶.۹ درصد بوده است.

درصد تغییر شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها

در مردادماه امسال و بنا بر آمار مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه بوشهر با ۷۱ درصد، ایلام با ۶۵.۵ درصد و خراسان شمالی با ۶۰.۶ درصد بالاتر از سایر استان‌ها بوده است. این شاخص برای استان تهران نیز ۵۸.۵ درصد محاسبه شده است.

از سوی دیگر بالاترین تورم ماهانه متعلق به استان‌های هرمزگان با ۱.۱ درصد، لرستان با ۰.۸درصد و تهران ۰.۸ درصد بوده است. در مردادماه همچنین بالاترین نرخ تورم ۱۲ ماهه در چهار استان بوشهر، چهارمحل و بختیاری، یزد و سیستان و بلوچستان به ترتیب با ۷۸ درصد، ۷۰.۳ درصد، ۶۶.۵ درصد و ۶۶.۵ درصد بوده است. این شاخص برای استان تهران نیز ۶۲.۷ درصد بوده است.

اما پایین‌ترین نرخ تورم نقطه به نقطه در خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها برای ۴ استان همدان با ۴۷.۴ درصد، زنجان با ۴۷.۴ درصد، فارس با ۴۹.۷ درصد و آذربایجان غربی با ۵۰.۵ درصد محاسبه شده است.

پایین‌ترین نرخ تورم ماهانه نیز برای استان‌های گیلان با منفی ۲.۶ درصد، همدان منفی ۲.۵ درصد و آذربایجان شرقی با منفی ۲.۴ درصد بوده است. کمترین نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه امسال نیز برای شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها متعلق به سه استان زنجان با ۵۳.۱ درصد، کرمان با ۵۷.۵ درصد و سمنان با ۵۸.۱ درصد بوده است.

استان همدان تورم شاخص مرکز آمار ایران هرمزگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر