کد خبر: 805385 A

تا ابتدای شهریورماه؛

ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور تا ابتدای شهریورماه با افتتاح واحدهای جدید از مرز 82 هزار مگاوات گذشت.

به‌گزارش ایلنا از وزارت نیرو، ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور تا ابتدای شهریورماه به 82 هزار و 61 مگاوات رسیده است که در این بین واحدهای سیکل ترکیبی با 25 هزار و 403 مگاوات، بیشترین ظرفیت (31 درصد) نصب شده نیروگاهی کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

هم اکنون حدود 30.5 درصد نیروگاه‌های کشور مربوط به واحدهای گازی است که بیش از 25 هزار مگاوات از ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های ایران مربوط به این بخش است. واحدهای بخار نیروگاهی نیز 19.3 درصد ظرفیت منصوبه این حوزه را به خود اختصاص داده‌اند و با ظرفیت 15 هزار و 829 مگاواتی خود در میان سه بخشی قرار گرفته که بیشترین ظرفیت نصب شده نیروگاهی کشور را دارند.

در حال حاضر ظرفیت واحدهای برق‌آبی نیز به 11 هزار و 988 مگاوات رسیده است و سهم 14.6 درصدی را در بین کل ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های کشور در اختیار دارند.

همچنین ظرفیت فعلی واحدهای تولید پراکنده (شامل 245 MW خودتامین) به یک هزار و 563 مگاوات و ظرفیت نیروگاه‌های اتمی نیز به یک هزار و 20 مگاوات رسیده است که از این حیث واحدهای یاد شده هر کدام حدود یک درصد از کل ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

در حاضر حاضر آخرین ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور هم به حدود 760 مگاوات و ظرفیت واحدهای دیزلی نیز به حدود 439 مگاوات رسیده است.

براین اساس هم‌اکنون ایران به لحاظ ظرفیت منصوبه برق در جایگاه نهم قرار دارد.

ایران برق وزارت نیرو مگاوات ظرفیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر