کد خبر: 805017 A

با اعلام مرکز آمار ایران؛

مرکز آمار ایران امروز شنبه گزارش نرخ تورم تولیدکنندگان کشور در بهار امسال(بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر کرد.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل بهار ١٣٩٨ به ۱۴.۴ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در زمستان سال گذشته، ۵.۶ واحد درصد افزایش دارد.

کمترین تورم فصلی به ترتیب مربوط به بخش برق (منفی ۴.۲ درصد )، بخش خدمات (۵.۹ درصد) و بخش صنعت (۱۳.۷ درصد) است. بیشترین تورم فصلی تولید نیز مربوط به بخش کشاورزی (۳۵.۵ درصد) است.

تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده کل کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) در فصل بهار ١٣٩٨ به ٦٩,٥ درصد رسید که در مقایسه با همین اطلاع در فصل زمستان ١٣٩٧، ٣.٢ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان به ازای تولید کالاها و خدمات‌شان در داخل کشور، در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار گذشته (١٣٩٧)، ۶۹.۵ درصد افزایش دارد. در بخش‌­های تولیدی کمترین نرخ مربوط به بخش برق (منفی ۱۷.۳ درصد) و بیش­ترین نرخ مربوط به یخش صنعت (۸۸.۷ درصد) است.

تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ به ۵۸.۶ درصد رسید که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل ١١.١ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد. در فصل مورد بررسی، در میان بخش­های اصلی تولیدی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به بخش برق (منفی ۲.۲ درصد) و بیش­ترین آن مربوط به بخش صنعت ( ٧٧.٢ درصد) است.

نرخ تورم نرخ تورم تولیدکننده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر