کد خبر: 802688 A

در چهار ماه نخست سال؛

در چهار ماه نخست سال و در بخش معدن نیز 338 فقره پروانه اکتشاف، 176 فقره گواهی کشف و 198 فقره پروانه بهره برداری صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 0.6، 30.4 و 7.6 درصد افزایش داشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 4 ماهه اول امسال 8 هزار و 355 فقره جواز تاسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری97 هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال 200 هزار و 972 نفر صادر شده است که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 24.1، 26.3 و 31.2 درصد افزایش داشته است.

تعداد جوازهای تاسیس صادره در 4 ماهه اول پارسال 6 هزار و 731 فقره با پیش بینی سرمایه گذاری 76 هزار میلیارد تومان و پیش بینی اشتغال 153 هزار و 150 نفر بوده است.

افزایش 16.4 درصدی صدور پروانه بهره برداری صنعتی

همچنین در این چهار ماهه، یک هزار و 910 فقره پروانه بهره برداری صنعتی با میزان اشتغال 310 هزار و 29 نفر صادر شده که به ترتیب در تعداد 16.4 درصد افزایش و در اشتغال 3.3 درصد افزایش داشته است.

شایان ذکر است که در چهار ماهه اول پارسال یک هزار و 641 فقره پروانه بهره برداری با میزان اشتغال 30 هزار و 42 نفر صادر شده بود.

گفتنی است که این پروانه های بهره برداری شامل پروانه های بهره برداری صنعتی ایجادی و توسعه ای است.

افزایش 30.4 درصدی گواهی کشف معدنی

در بخش معدن نیز 338 فقره پروانه اکتشاف، 176 فقره گواهی کشف و 198 فقره پروانه بهره برداری در چهار ماهه اول امسال صادر شد که نسبت به مدت مشابه پارسال به ترتیب 0.6، 30.4 و 7.6 درصد افزایش داشته است.

این در حالی است که در چهار ماهه اول پارسال، 336 مورد پروانه اکتشاف، 135 مورد گواهی کشف و 184 مورد پروانه بهره برداری در بخش معدن صادر شده بود.

میزان اشتغال پروانه های معدنی صادره افزایش 17.9 درصدی داشت

از سوی دیگر میزان اشتغال پروانه های معدنی صادره در این چهار ماهه، یک هزار و 734 نفر بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال(یک هزار و 471 نفر)17.9 درصد افزایش داشته است.

همچنین تعداد پروانه های صنفی صادره در چهار ماهه اول امسال، 114 هزار و 879 فقره بوده که با توجه به صدور 113 هزار و 531 فقره پروانه صنفی در مدت مشابه پارسال، با افزایش 1.2 درصدی مواجه بوده است.

افزایش 45.6 درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی

در حوزه تجارت الکترونیک نیز صدور گواهی امضای الکترونیکی در چهار ماهه اول امسال 45.6 درصد افزایش داشت. در این مدت 50 هزار و 912 فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شد و این رقم در مدت مشابه پارسال 34 هزار و 956 فقره بوده است.

از سوی دیگر در زمینه صدور پروانه بهره برداری نرم افزار نیز با توجه به صدور 4 پروانه در چهار ماهه اول امسال، با افزایش 33.3 درصدی روبه رو بودیم. گفتنی است که در مدت مشابه پارسال 3 فقره از این نوع پروانه ها صادر شده بود.

افزایش 41.9 درصدی صدور پروانه تحقیق و توسعه

از لحاظ صدور جواز خدمات فنی و مهندسی و پروانه تحقیق و توسعه نیز به ترتیب با افزایش 11.5 درصدی و افزایش 41.9 درصدی روبه رو بودیم.

در چهار ماهه اول امسال 87 فقره جواز خدمات فنی و مهندسی صادر شد که این رقم در مدت مشابه پارسال 78 مورد بوده است.

همچنین در چهار ماهه اول امسال 61 فقره پروانه تحقیق و توسعه صادر شد و تعداد پروانه های تحقیق و توسعه صادره در مدت مشابه پارسال 43 فقره بوده است.

شایان ذکر است که در چهار ماهه اول امسال پنج جواز تاسیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی صادر شد که با توجه به صدور 4 جواز برای این مراکز در مدت مشابه پارسال، افزایش 25 درصدی داشته است.

اشتغال معدن نرم افزار وزارت صنعت معدن و تجارت فنی و مهندسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر