کد خبر: 802327 A

همراه‌پور خبر داد:

رئیس مهندسی بهره برداری شرکت نفت و گاز آغاجاری گفت: با انجام اقدامات اصلاحی مخزن و دورن‌چاهی و اصلاحیه استانداردسازی ادوات و اتصالات سرچاهی، تعمیر و راه‌اندازی چاه نفتی شماره ۳۰ میدان آغاجاری منجر به تولید از "سازنده پابده" شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، علی همراه‌پور در این خصوص اظهارداشت: این چاه با هدف تولید نفت از گروه بنگستان حفاری شد که به دلیل عدم پتانسیل تولید به عنوان چاه مشاهده ای  مورد استفاده قرار گرفت.

وی با اشاره به اهمیت تولید و انجام بررسی های لازم جهت تولیدی شدن آن از سازند پابده، ادامه داد: با برنامه ریزی و نظارت کارشناسان مهندسی تولید در کمتر از سه روز تعمیرات تاج چاه بدون صرف هزینه برای حضور مجدد دکل انجام شد.

وی افزود: پس از آماده سازی خطوط لوله جریانی و گاز فرازآوری، براساس برنامه ریزی انجام شده توسط مهندسی تولید این شرکت و هماهنگی با ادارات داخلی و شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و پس از اخذ مجوزهای لازم، با استفاده از تفکیک گر سیار و انجام عملیات انگیزشی، ناحیه تولیدی در سازند پابده چاه مذکور با استفاده از گاز فرازآوری به واحد بهره برداری شماره-۵ آغاجاری راه اندازی و در مدار تولید قرار گرفت.

 وی گفت: با توجه به اهمیت موضوع و استفاده از امکانات داخلی و با برنامه ریزی های صورت گرفته و نظارت دقیق بر اجرای این عملیات، سود و صرفه حاصل از راه اندازی این چاه بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.

شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری یکی از پنج شرکت بهره برداری تابع شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است که راهبری عملیات تولید ، فرآورش و انتقال نفت و گاز را با رعایت اصول صیانت از مخازن با فعالیت مستمر در ۴۵ واحد عملیاتی از هشت میدان نفتی (آغاجاری، کرنج، پرنج ، پارسی ، رامشیر، رگ سفید یک، پازنان یک و مارون) را با فعالیت ۱۲ واحد بهره برداری، هشت کارخانه گاز و گاز مایع ،‌۱۸ایستگاه تقویت فشار و تزریق گاز، چهار واحد نمکزدایی را بر عهده دارد و ۲۵ درصد نفت مناطق نفتخیز جنوب را تولید می کند.

چاه نفتی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب میدان نفتی آغاجاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر