کد خبر: 794399 A

گروه "استخراج کانه­‌های فلزی" بیش­ترین تاثیر را بر افزایش ١٦,٩ درصدی شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن داشته است.

به گزارش ایلنا و به نقل از مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده کل بخش معدن در فصل بهار ١٣٩٨ با ١٦,٩ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل به عدد ٤٧٤,٦ رسید.

گروه‌­ها و رشته فعالیت‌­های معدنی زیر به ترتیب بیش­ترین تأثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته­‌اند:

گروه "استخراج کانه‌­های فلزی" بیش­ترین تاثیر را بر افزایش ١٦,٩ درصدی  شاخص قیمت تولید کننده کل بخش معدن داشته است.

این گروه شامل "استخراج کانه‌های فلزی آهنی" و "استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی" می­باشد که به ترتیب دارای تاثیر عمده بر تغییرات شاخص کل بخش معدن می­‌باشند.

شاخص قیمت تولیدکننده در "استخراج کانه‌های فلزی آهنی" از عدد ٥٣١,٤ به عدد ٦٠٧.٤ رسید و با ١٤.٣ درصد افزایش نسبت به فصل قبل بیش­ترین تاثیر را بر افزایش شاخص گروه "استخراج کانه­های فلزی" داشته است. شاخص قیمت رشته فعالیت معدنی " استخراج سنگ­های آهنی" بیش­ترین اثرگذاری را بر افزایش شاخص زیرگروه " استخراج کانه‌های فلزی آهنی" داشته که به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی " کنسانتره آهن" می­باشد.

شاخص قیمت تولیدکننده "استخراج کانه‌های فلزی غیرآهنی" از عدد ٣٠٧,٧ به عدد ٣٤٦.٠ رسید و با ١٢.٥ درصد افزایش نسبت به فصل قبل رتبه دوم تاثیرگذاری بر افزایش شاخص گروه " استخراج کانه­های فلزی" را داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده در فعالیت " استخراج سنگ مس"  از رقم ٢٧٩,٨ به رقم ٣١٨.٨ رسید و به این ترتیب نسبت به فصل قبل ١٤.٠ درصد افزایش نشان داده است، این افزایش به طور عمده ناشی از افزایش قیمت ماده معدنی " کنسانتره مس" می­باشد.

گروه " استخراج زغال سنگ " با افزایش٧٣,١ درصدی رتبه دوم تاثیر گذاری بر افزایش شاخص قیمت کل بخش معدن را داشته است. عدد شاخص این گروه از عدد ٣٨٣.١ در فصل زمستان ١٣٩٧ به ٦٦٣.٠ در فصل بهار ١٣٩٨ رسید. افزایش شاخص این گروه به­ دلیل افزایش قیمت ماده معدنی " کنسانتره زغال سنگ" می­‌باشد.

افزایش قیمت تورم شاخص معدن زغال سنگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر