کد خبر: 790381 A

در گفت‌وگو با ایلنا عنوان شد:

نایب رییس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومانی که ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوگرم مرغ تصویب کرده بر اساس نهاده با نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است در حالی که ۳۰ درصد نهاده‌های دامی و ریز مغذی‌ها با نرخ ارز آزاد به دست مرغداران می‌رسد.

حبیب اسدالله نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با بیان اینکه قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده با توجه به نرخ ارز آزاد ۱۴ هزار تا ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است، اظهار کرد: کمتر از این قیمت زیان مرغداران و کاهش تولید مرغ را به دنبال خواهد داشت.

وی ادامه داد: با کاهش تولید و عرضه مرغ؛ قیمت‌ها افزایش چند برابری پیدا می‌کند و در نهایت علاوه بر مرغداران مصرف‌کنندگان نیز متضرر می‌شوند.

اسدالله نژاد با اشاره به تعیین قیمت ۱۲ هزار و ۹۰۰ تومان در ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوگرم مرغ، افزود: برای خرید هر کیلوگرم مرغ درب مرغداری نیز قیمت ۸ هزار و ۸۵۰ تومان تعیین شده است درحالی که قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران ۹ هزار و ۸۰۰ تا ۱۰ هزار و ۲۰۰ تومان است.

وی تاکید کرد: قیمت تعیین شده توسط کارگروه تنظیم بازار با در نظر گرفتن حداقل‌ها در مولفه‌های موثر بر تولید آن‌هم با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی است در حالی که ۳۰ درصد نهاده‌ها با نرخ ارز آزاد به دست مرغداران می‌رسد.

وی با انتقاد از دستور برای برخورد تعزیراتی با مرغداران، پیشنهاد داد: به جای سقف قیمت کف قیمت برای مرغ تعیین شود تا فضای رقابتی ایجاد و هر مرغدار با توجه به هزینه تمام شده تولید خود اقدام به عرضه کند.

اسدالله نژاد تاکید کرد: با این روش مرغداران سعی می‌کنند با مدیریت مناسب هزینه تولید را کاهش داده تا امکان رقابت در بازار را پیدا کنند.

ارز تنظیم بازار نرخ ارز نهاده های دامی عرضه مرغ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر