کد خبر: 787244 A

با موافقت سازمان اداری و استخدامی، بخشی از ساختار معاونت‌ها و دفاتر گمرک ایران با تغییر کرد.

به گزارش ایلنا، با موافقت سازمان اداری و استخدامی، بخشی از ساختار معاونت‌ها و دفاتر گمرک ایران تغییر کرد. این تغییرات به این شرح است:

  • تغییر عنوان معاونت فنی و امور گمرکی به «معاونت امور گمرکی»
  • تغییر عنوان مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به «دفتر واردات»
  • تغییر و تفکیک دفتر تعیین ارزش و تعریف به «دفتر تعرفه» و «دفتر ارزش»
  • انتقال دفتر ترانزیت از زیرمجموعه معاونت حقوقی و نظارت به زیرمجموعه معاونت امور گمرکی

 

مناطق آزاد واردات دفاتر معاونت گمرک ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر