کد خبر: 781880 A

انتشار آمار اشتغال در روز جمعه سرمایه گذاران را نسبت به بازار جهانی به فکر فرو برد. بیم ها و امیدها در این گزارش به روایت آمار دیده می شود

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، انتشار آمار اقتصادی در روز جمه توسط وزارت کار آمریکا بیم‌ها و امیدهایی را در دل سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. امید برای افزایش رشد اشتغال و بیم از رکود احتمالی و کاهش رشد اقتصادی.

میزان ساعات کاری یکی از شاخص‌های رشد اقتصادی است که در آمار منتشر شده ماه ژوئن نشان از رشد دارد. رشد این شاخص در مقایسه با ماه قبل از آن دو دهم درصد بوده است.

1.اقتصاد آمریکا

سالیانه نزدیک به ۳.۴ درصد به میزان حقوق کارمندان و کارگران در آمریکا در ماه فوریه افزوده می شود که این میزان از سال ۲۰۱۸ رشد بیشتری داشته است. در ماه ژوئن افزایش دستمزد ساعتی ۳.۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است.

2.اقتصاد آمریکا

بخش صنعتی به میزان ۱۷ هزار نفر اشتغال در ماه ژوئن ایجاد کرده است که افزایش حقوق در این بخش عملکرد ضعیفی نسبت به سایر بخش ها داشته است. همینطور به روایت وزارت کار آمریکا رشد میزان حقوق در بخش آموزش و درمان رشد کمتری نسبت به بقیه بخش‌ها داشته است.

3.اقتصاد آمریکا

بخش مثبت اطلاعات آماری آمریکا افزایش اشتیاق به اشتغال و همینطور جویندگان کار در ماه ژوئن را نشان می‌دهد که نشانه خوبی برای افزوده شدن امید به پیدا کردن کار در متقاضیان بین ۲۵ تا ۵۴ سال است. این نمودار به شاخص اشتیاق به کار معروف است.

4.اقتصاد آمریکا

آمار جالبی که از ماه ژوئن به نظر می رسد این است که میزان اشتیاق زنان به کار و همینطور پیدا کردن شغل توسط آنها در این ماه در مقایسه با سال های گذشته بیشتر بوده است. به این معنی مردانی که شاغل هستند یا متقاضی شغل هستند اندکی کمتر از زنان با این ویژگی بوده‌اند.

5.اقتصاد آمریکا

 

 

 

اشتغال دستمزد زنان سرمایه گذاران حقوق کارمندان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر