کد خبر: 778106 A

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و آبفای کشور:

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و آبفای کشور اظهار داشت: بعضی‌ تصور می‌کنند محدودیت منابع آب را باید از میان برد و به فراوانی آب و منابع کافی آب دست پیدا کرد اما پیامد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این رویکرد صرف می‌تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، علی سیدزاده در سومین روز همایش سازگاری با کم‌آبی اظهار داشت: ماموریت‌های کلان سازگاری با کم‌آبی در چهار محور آمایش آب محور، تبدیل محوریت آب به عنصری برای توسعه، اصلاحات اقتصادی در تعرفه‌گذاری آب و تغییر در نظام فعلی در بخش آب کشاورزی خلاصه می‌شود.

وی افزود: در کنار این ماموریت‌ها پنج هدف اساسی در عرصه منابع زیست محیطی و به ویژه آب و انرژی مدنظر است که از جمله آنها پایدارسازی منابع آب و انرژی برای پاسخ به نیاز نسل امروز و نسل‌های آتی، جبران تخریب‌های گذشته به واسطه اندیشه‌ها و کردارهای نامناسب، احیای ظرفیت زیست‌پذیری کشور، بهره‌برداری از منابع زیست محیطی با پیوند زدن به ارزش‌های اساسی انسانی و حاکمیت نظام اندیشه‌ای و نظریه منسجم در مدیریت منابع آب و انرژی است.

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و آبفای کشور تصریح کرد: وزارت نیرو در رویکرد جدید در تلاش است با پایدارسازی منابع آب و انرژی، نیاز نسل امروز و نسل‌های آینده را برآورده کند و کیفیت زندگی شهروندان را با قید پایداری ارتقا داده و تقاضای فزاینده ناشی از ضرورت توسعه را فراهم کند.

وی افزود: در این رابطه ضروری است تخریب‌های گذشته به واسطه اندیشه و کردارهای نامناسب جبران و به احیای ظرفیت زیست محیطی بیانجامد از سوی دیگر یکی از اهداف این است که بهره‌برداری از منابع زیست محیطی با ارزش‌های اساسی مثل عدالت، رعایت اصول اخلاقی، نفی خشونت و فساد پیوند خورده و استفاده از منابع آب و انرژی معطوف به تحقق چنین ارزش‌هایی شود.

سیدزاده گفت: این در حالی است که تحقق محورهای یاد شده با نظام به هم پیوسته گفتار و کردار حاکم بر نظام مدیریت منابع آب و انرژی ایران مرتبط است و باید نظام اندیشه‌ای و نظریه منسجمی بر رویکرد مدیریت منابع آب و انرژی حاکم شود. در این رابطه یکی از مهمترین اقدامات مدیریت توامان مصرف و تقاضای آب و انرژی در اندیشه، گفتار و کردار ما است.

وی تاکید کرد: مفهوم سازگاری با کم‌آبی یکی از بنیادی‌ترین مفاهیم دوران جدید و مدیریت منابع آب و انرژی است و به دلیل ارتباطی که این دو منبع زیر چتر منابع زیست محیطی با یکدیگر دارند طبیعتا هر گونه تربیت صحیح در مصرف و مدیریت یک منبع و دیگری نیز تاثیر مستقیم دارد.

وی گفت: سازگاری با کم‌آبی به این معناست که بپذیریم کم‌آبی همزاد تمدن ایران است و از این نکته غافل نشویم با وجود کم‌آبی می‌توانیم تمدنی بالقوه، توسعه پایدار، تضمین کننده امینت و باکیفیت برای ایرانیان بنا کنیم.

سیدزاده تاکید کرد: باید بپذیریم که محوریت آب به محوریت توسعه نیست بلکه محوریت منابع آب مشوق نگاه متفاوتی برای توسعه است.

وی افزود: بعضی‌ تصور می‌کنند محدودیت منابع آب را باید از میان برد و به فراوانی آب و منابع کافی آب دست پیدا کرد اما پیامد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی این رویکرد صرف می‌تواند به قیمت نابودی سرزمین تمام شود.

وی خاطرنشان کرد: محدویت آب را باید با خردورزی متفاوتی برای توسعه مبدل کرد که این خردورزی متفاوت همان سازگاری با کم‌آبی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

اجتماعی و اقتصادی انرژی ایران تمدن زیست محیطی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر